Make your own free website on Tripod.com
 
 

 
 

Shrila Bhaktivedanta Swami Maharaja, pionir svjesnosti Krishne na Zapadu


 

 
 
 
 

Shrila Narayana Swami Maharaja danas

x
Posljednja pouka
čistog bhakte
(The Final Lesson)
Video odsječci pokazuju događaje koji su obilježili posljednje dane odlaska Shrila Bhaktivedanta Swami Maharaje s ovoga svijeta. Na nekim mjestima nalazi se i Shrila Bhaktivedanta Swami Narayana Maharaja. 
file://C:/IGVP/Content/GD & Swamji/The Final Lesson Video/SBSM Arrival 5.rm
Shrila Bhaktivedanta Swami Maharaja dolazi u Krishna-Balarama Mandir, Vrindavana,
2. listopada 1977, iz Londona.
Shrila Bhaktivedanta Swami Maharaja 
na arotiku
u Krishna-Balarama
Mandiru, Vrindavana, 
nekoliko dana prije odlaska sa ovoga svijeta.
Shrila Bhaktivedanta Narayana Maharaja sjedi s desna Bhaktivedanta Swami Maharaje do njegova kreveta, neposredno prije njegovog odlaska.
Guru puja na
Shrila Bhaktivedanta Swami Maharajin dan odlaska.
Kirta je vodio
Shrila Bhaktivedanta Narayana Maharaja.
Parikrama 
na dan odlaska
Shrila Bhaktivedanta Swami Maharaje oko Vrindavane, koju je vodio Shrila Bhaktivedanta Narayana Maharaja.
Ceremonija polaganja u grobnicu (samadhi)
Shrila Bhaktivedanta Swami Maharaje koju je vodio Shrila Bhaktivedanta Narayana Maharaja, na slici nudi aratic.
Top of Page