Make your own free website on Tripod.com
  
 
 
 
 

Srila Jiva Gosvami
(1513-1598) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Srila Jiva Gosvami


Srila Jiva Gosvami samadhi
Srila Jiva Gosvami samadhi

 

Iz knjige "Six Goswamins"
Njegove milosti tridandi-swami Sri Srimad Bhakti Vaibhava Puri Gosvami Maharaje  

Sakakba 1435 - Sakabda 1520
1513 - 1598. godine poslije Krista

Jiva Gosvami je u svojoj Vraja lili poznat kao "Vilasa Manjari". Sin je Vallabhe, mlađeg brata Sri Rupe i Sanatane. 

Sri Jiva Gosvami u djetinjstvu je završio osnovno obrazovanje i studirao Sri Madbhagavatam. Kasnije je došao u Navadvip i primio blagoslov Nityananda Prabhua, obišao devet otoka Navadvip dhame: 1. Antardvip, 2. Simantadvip, 3. Godruma dvip, 4. Madhya dvip, 5. Koladvip, 6. Rutudvip, 7. Modadruma dvip, 8. Jahnudvip i 9. Rudradvip - zajedno s Nityananda Prabhuom. Primio je blagoslov  bhakta iz Navadvipa i došao u Benares. Njegovu odvojenost i asketizam visoko su hvalili bhakte Navadvip dhame i Nityanande Prabhua. 

U Benaresu Sri Jiva Gosvami je proučavao Vedantu, logiku, filozofiju i sve ostale spise, pod vodstvom Sri Madhusudhan Vacaspathija (učenika Sarvabhaume). Potom je otišao u Vrindavan i služio Sri Rupu i Sanatana Gosvamije. Postao je veliki vaisnava acarya u Utkala, Gauda i Mathur-mandalama nakon odlaska Sri Rupe i Sanatana Gosvamija. 

Jednom je veliki učenjak, pobijedivši u argumentiranju sve pandite u državi, došao do Sri Rupe Gosvamija u Vrindavan, kako bi diskutirali o svim spisima. Sri Rupa i Sanatana bili su poput magistara svih učenja, ali bez želje za diskutiranjem sa Digvijai Panditom tako da su ostavili dojam gubitnika. Međutim, njihov učenik Sri Jiva nije to mogao tolerirati. U trenu je izazvao i pobijedio učenjaka u diskusiji. Na taj se način dokazao kao nepobjediva učena osoba u to doba.

Kao veliki Gaudiya Sampradayacarya, Sri Jiva je živio i širio poruku Gospodina Gaurange i privlačio je mnoge bhakte. U društvu bhakta, obilazio je vrlo često Vrajamandalu na parikrami i posjećivao Vithal Devu u Mahturi. U to je vrijeme Sri Krishnadas Kaviraj Gosvami napisao "Sri Caitanya Caritamritu". Nakon noga su Srinivas, Narothama i Dukhi Krishna Das došli k njemu iz Gauda Desha. Naučio ih je vaisnavske sastre i odveo iz u Vrajadham, pokazujući im sva sveta mjesta gdje je Gospodin Krišna ima Svoje zabave ili lile. Kasnije im je dao nazive Acarya, Thakura i Syamananda Srinivasu, Narothami i Dukhi Krishni Dasu. Kola puna ispisanih sastra Gosvamija dao je toj trojici acarya kako bi širili Sveto Ime i Krishna premu bhaktama Bange i Utkala Desha. Međutim, na putu do Bange i Utkala, kola je netko ukrao i ponovo, uz velike poteškoće, te sastre je našao Srinivas Acarya. Sri Jiva Gosvami u Vrindavani, sretan čuo je tu dobru vijest. Sri Jiva Gosvami je Ramacandra Seni i njegovu bratu Govindi Senu (učenici Srinivas Acarye), dao naziv Kaviraja. Za njegova života, u Vrindavan je došla i Jahnavi Dasi s bhaktama. Sri Jiva Gosvami ih je dočekao s dužnim poštovanjem, jer je uobičavao nuditi prenoćište i jelo  bhaktama koji bi došli iz Gaude.

Za njegova života primijetio je kako neki od sljedbenika njeguju koncept Svakiarase radi njihove vječite dobrobiti, ali nije osobno mogao ga prihvatiti (odnos sa Krišnom kao službenim suprugom), a kao učenik Sri Rupe Gosvamija koji je pisao o vrhovnosti Parakiarase (odnos sa Krišnom kao ljubavnikom) u svim svojim knjigama. Jiva Gosvami napisao je mnoge knjige i osvrte:

- Hari Namamruta Vyakarana (gramatika)
- Sutra Malika
- Dhatu Sangraha
- Krishnaarchana Deepika
- Gopal Virudavali
- Rasamruta Sesa
- Madhav Mahochava
- Sankalpa Kalpavriksha
- Bhavaratha-Suchaka Champu
- Gopal Tapaniteeka
- Brahma Samhita Commentary
- Rasamruta Teeka
- Ujwala Teeka
- Joga-sara-Teeka
- Gayathri Bhashya
- Padma Puran-Krishna Pada Chinha
- Radhika Kara-Pada-Chinha
- Gopal Champu
- Tatwa Sandarbha
- Bhagavat Sandarbha
- Paramatma Sandarbha
- Sri Krishna Sandarbha
- Bhakti Sandarbha
- Preeti Sandarbha
- Sarva-Sambadini


  

Rukopis Srila Jive Gosvamija
"Hram Srila Jive Gosvamija (Sri Radha Damodara Mandir) moje su srce i duša." A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada