Make your own free website on Tripod.com
 


 
 
 
 
ŽIVOTOPIS

Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaja pojavio se u drevnom selu Tewaripuru u indijskoj pokrajini Bihar na Mauni Amavasyu, 1920. godine. U ovom svetom selu nalazio se asram Visvamitra Risija (kojeg je Bhagavan Sri Ramacandra blagoslovio dodirom Svojih lotosovih stopala). Srila Maharini roditelji bili su vaisnava brahmane i od vrlo ranog djetinjstva pokazivao je veliki entuzijazam za duhovne teme.
Inicijaciju je prihvatio od svog gurua Sri Shrimad Bhakti Prajnana Keshava Maharaje za Gaura-purnimu 1947. godine, a sedam godina kasnije iniciran je u red sannyase.
Od tog trenutka propovijeda obimno po cijelom svijetu, a posebno je poznat po svom godišnjem hodoćašću kroz Vraja-mandalu za vrijeme mjeseca Karttike.
Prevodi i tiska mnogobroju vaisnavsku književnost na hindi, no kvaliteta njegovih predavanja je ta koja ga posebno odlikuje. Srila Maharaja posjeduje jedinstvenu sposobnost da objasni Gaudiya Vaisnava siddhantu i izuzetno jednostavnu sposobnost da objasni zabave Sri Radha-Krishne.

Veljače 1947. godine prvi puta susreće svog gurudevu u Sri Navadvipu dhami, Bengal. Doputovao je iz svog sela nakon susreta sa učenikom Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakure po imenu Srila Narottamananda brahmacari koji je putovao i prenosio poruku Sri Caitanyadeve u tom području. Nakon početne rasprave sa tim bhaktom, bio je uvjeren u filozofiju koju su donijeli acarye u liniji Srila Rupa Gosvami Prabhupade. 

Nekoliko dana nakon toga napustio je svoj dom i pridružio se pokretu svog duhovnog učitelja i predao svoj život.

Kada je stigao u Sri Navadvipa dhamu, trajalo je godišnje hodočašće (parikrama) i pridružio se skupini. Na kraju hodočašća za Gaura-purnimu, Srila Keshava Maharaja dao mu  je oboje - i harinam i gayatri inicijaciju i primio je ime Sri Gaura Narayana. Vrlo ubrzo, njegov mu je gurudev dao i naziv Bhaktabandhava, što znači "prijatelj vjernika" budući je uvijek služio sve vaisnave na vrlo ugodan način.

Neumorno se pridružio Srila Keshava Maharaji na propovjedačka putovanja kroz Indiju slijedećih pet godina, a 1952. godine na Gaura-purnimu, njegov voljeni gurudeva dao mu je inicijaciju i u sveti red sannyase. Godine 1954. Srila Keshava Maharaja postavio ga je upraviteljem novootvorenog hrama u Mathuri imenom Sri Keshavaji Gaudiya Matha. Srila Narayana Maharaja počeo je provoditi dio godine u Mathuri i drugi dio godine u  Bengalu, obavljajući mnoge službe na tim područjima. Tako je proveo slijedećih 14 godina. Srila Keshava Maharaja također ga je imenovao i potpredsjednikom svoje institucije Sri Gaudiya Vedanta Samiti i glavnim i odgovornim urednikom hindskog časopisa i mjesečnika Sri Bhagavata Patrika.
 

Godine 1968. godine Srila Keshava Mahataja napušta ovaj svijet, a Srila Narayana Maharaja obavlja sve potrebe obrede za njegov samadhi. U to vrijeme, kao ponizni sluga Sri Gaudiya Vedanta Samitija, Srila Narayana Maharaja počeo je organizirati godišnju Karttika Vraja Mandala Parikramu koju neprestano obavlja i do dana današnjega.
Srila Narayana Maharaju je njegov gurudeva zamolio da prevodi knjige Srila Bhaktivinode Thakure sa bengalija na njegov materinji jezik, hindi. On to i čini, tako što je preveo najglavnije knjige Thakure poput "Jaiva Dharma", "Caitanya-siksamrita", "Bhakti-tattva-viveka", "Vaishnava-siddhanta-mala", tek da spomenemo neke. Sve su te knjige njegovi učenici preveli na engleski jezik.
Također nastavlja predavati na hindiju, bengaliju i engleskom jeziku po cijeloj Indiji. Sva njegova predavanja su audio snimana i postupno se transkribiraju i prevode na engleski kako bi bili publicirani.
Druženje sa Njegovom Božanskom Milosti Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja Prabhupadom (svjetski poznati propovjednik, osnivač i acarya Međunarodnog društva za svjesnost Krishne Iskcon-a) označava vrlo važni odnos u životu Srila Narayana Maharaje. Prvi puta su se sreli u Calcutti 1948. godine prigodom otvaranja novog ogranka Gaudiya Vedanta Samitija na Ghosh Para Laneu, gdje su oboje služili. Njihovo se druženje nastavlja i slijedećih nekoliko godina kada je Srila Narayana Maharaja pridružio Srila Bhaktivedanta Swami Maharaji  u Jhansiju gdje je pokušavao pokrenuti vaisnavsko društvo imenom Savez vjernika (League of Devotees). Nakon nekoliko godina počekom '50-tih, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja došao je u Mathuru u Sri Keshavaji Gaudiya Math jer ga je pozvao njegov brat po bogu, Srila Keshava Maharaja. Tamo je ostao nekoliko mjeseci. Redovitim predanim razmjenama sa njim i duboko raspravljajući o vaisnavskoj siddhanti, Srila Narayana Maharaja razvio je vrlo intiman odnos sa njim u tom razdoblju smatrajući ga i starijim i nadređenim, kao i svojim prijateljem.
Srila Prabhupada na dan primanja odvojenog reda života od Srila Bhakti Prajnana Keshava Goswami Maharaje u Sri Keshavaji Gaudiya Mathu u Mathuri (1959. godine). Dobio je naziv Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaja. Shrila Narayana Maharaja je pripremio sve potrebno za žrtvenu ceremoniju.

 
Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja već je živio u Vrindavani u to doba, prvo u Vamsi Gopala hramu a nekoliko godina kasnije i u Sri Shri Radha Damodara hramu. Shrila Narayana Maharaja često je odlazio tamo posjećivati ga. Kuhao je za njega, častio s njim prasadam i raspravljao u intimi o vaisnavskoj filozofiji.
Kada je Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja otputovao na Zapad radi propovijedanja i uspio otvoriti prvi Radha Krishna hram u Americi, Srila Narayana Maharaja poslao je prvi mridanga glineni bubalj i karatale (mali cimbali) za korištenje u sankirtani. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja održavao je redovitu prepisku svakih mjesec-dva sa Srila Keshava Maharajem i Srila Narayana Maharajem (preko 300 pisama većinom na hindiju ili bengaliju) sve do 1968. godine kada je Srila Keshava Maharaja otišao u nitya-lilu. Čak i nakon toga, nastavio je pisati Srila Narayana Maharaji sve do svog vlastitog božanskog odlaska.

Srila Narayana Maharaja organizator samadhi ceremonije za Srila Prabhupadu 1977. u Vrindavani
Srila Narayana Maharaja pokorno je podržavao Srila Prabhupadu godinama ne samo prijateljskim podržavanjem, već i na mnogo praktičnih načina. Brodom je slao Srila Prabhupadi knjige koje je izdao u Indiji zajedno sa tekstovima iz sastre. Srila Prabhupada ga je zamolio da pošalje prve ISKCON-ove karatale, mrindage i Božanstva. Njihov intimni odnos posebno se vidi iz činjenice da je svakoga mjeseca od njega Srila Prabhupada dobivao paketiće posebnih bengalskih slatkiša (pera) iz Mathure u tim ranim danima ISKCON-a. 
 

Također mu je pomogao i u legalnim praktičnim stvarima kao što je potvrda njegovog primanja sannyase i sl. koji su se ticali širenja Srila Prabhupadove misije na Zapadu. Također je bio jedina osoba koja ga je dočekala na zračnoj luci 1967. u Indiji kada se  prvi puta vratio iz Amerike. Iste je godine obavio ceremoniju primavanja sannyase za Kirtanandu, a isto tako je tako podučavao druge učenike kako propovijedati u Indiji.

Kako se približavao kraju svog života, osobno je nekoliko puta zamolio Srila Narayana Maharaju da ljubazno ponudi svoje društvo njegovim učenicima sa Zapada i pomogne im u razumijevanju dubokih istina vaishnavske filozofije u liniji Srila Rupa Goswami Prabhupade. Srila Narayana Maharaja ponizno je prihvatio njegovu molbu smatrajući ga jednim od svojih obožavanih siksa gurua. Također je zamolio Srila Narayana Maharaju da potpuno preuzme organizaciju svih obreda za njegov pokop u samadhi nakon odlaska. Obje te molbe Srila Bhaktivedanta Swami Maharaje jasno pokazuju čvrsto i odlučno povjerenje koje je imao u Srila Narayana Maharaju. Njegova se pomoć također posebno očitala u dobro poznatom sudskom slučaju Juhu hrama u Bombayu  (danas: Mumbai) kojega je ISKCON skoro izgubio.

Cijelo ovo razdoblje gotovo dva desetljeća nakon njegovog odlaska u studenome 1977. godine, Srila Narayana Maharaja nepokolebljivo provodi u djelo njegovu posljednju želju tako što pruža oštroumno vođstvo i voljeno utočište svima koji mu dolaze u potrazi za njim, te kroz medijum svojih engleskih knjiga on sada pruža svoje pročišćavajuće društvo i božanska shvaćanja iskrenim tražiteljima istine cijeloga svijeta.

Gotovo pola stoljeća, Srila Narayana Maharaja pokazivao je primjeran čisti, neukaljani život potpune predanosti i voljene službe svom gurudevi, Sriman Mahaprabhuu i Božanskom Paru Yugala Kishori -Sri Shri Radha-Krishni. Srila Narayana Maharaja kao Njihov intimni sluga nastavlja osvjetljavati put onima koji su željni otkrivanja i dubokog poniranja u blaženo more Radha-dasyama, služenje sjajnih i prekrasnih lotosovih stopala Sri Krishnine drage i voljene, Srimati Radhike.

Veći dio godine nalazi se u Indiji, a ostali dio putuje po cijelom svijetu na poziv svojih učenika. Kada je u Indiji, najčešće ga se može posjetiti u Sri Keshavaji Gaudiya Mathu u Mathuri ili u Sri Sri Rupa Sanatana Gaudiya Mathu u Vrindavani (Seva Kunja).

Jedan od velikih razloga "popularnosti " Srila Narayana Maharaje je i njegovo davanje uputstava i duhovnih savjeta onim učenicima Srila Prabhupade koji su zbog nekog razloga ostali obeshrabreni u svom duhovnom napredovanju i svojoj službi. Od više od 4,000 ljudi koje je Srila Prabhupada inicirao, jedva 10% aktivno cjelodnevno radi u strukturi ISKCON-a, instituticiji koju je Srila Prabhupada osnovao 1966. godine. Isto tako, nakon nekoliko desetljeća vodećih službi u instituciji, iz potrebe za društvom svete osobe, mnogi su također našli utočište u Krishna-kathi ovoga bisera među svetim osobama Vrindavane.
 

HARE KRISHNA
 
 
 
 

 Srila A.C. BV Swami Prabhupada & Srila BV Narayana MaharajaShrila Prabhupadina DVA PISMA iz knjige "Srila Prabhupadina pisma iz Amerike"svom shiksha učeniku Shrila Bhaktivedanta Narayana Maharaji
 
 
Tridandi Goswami
A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI 
c/o Gopal P. Agarwal
415 North Main Street Apt 111
BUTLER, Pennsylvanica
U.S.A. D/4 4.10.65

Sripad Narayana Maharaja,

Molim te primi moje dandavate i također proslijedi moje dandavate Muni Maharaji i svim ostalim vaisnavama.

Milošću Srila Prabhupade, obavljao sam mnogo poslova od svog dolaska na Zapad tako da ti, mada sam namjeravao, do sada nisam mogao pisati. Došao sam ovdje u namjeri da ostanem mjesec dana, ali ako mogu ostati duže, posao će biti dobro obavljen. Ovdje su prirodno privučeni kršćanstvu, ali vole slušati i mene. Otkada sam stigao, svakoga dana držim predavanja u crkvi, školi, collegeu, klubu ili udruženju. Njihov mi je engleski jezik pomalo teško razumijeti jer različito izgovaraju riječi, a naš izgovor engleskoga jazika je opet teško njima razumijeti, ali posao zbog toga nije zaostao. Ne smeta im moj engleski jezik.

U novinama "Butler Eagle" koji je jedan od najvećih, sviđa im se moj engleski jezik i tiskali su (uz moju fotografiju) članak: "Tečno izgovarajući engleski jezik, vjernik hindu kulta objašnjava povjerenstvu o svom posjetu Zapadu - Čovjek tamnije puti u izblijedjeloj narančastoj odjeći i bijelim kućnim papučama, izašao je iz punog automobila jučer, u YMCA Butlera kako bi prisustvovao sastanku. On se zove A.C. Bhaktivedanta Swami, nosi poruku iz Indije ljudima Zapada. Hindus po vjeri, visoko naobražen učitelj. Preveo je biblijske knjige poput Srimad-Bhagavatama na engleski jezik iz drevnog sanskrita. Upravo ispunjava poslanje koje mu je zadao njegov duhovni učitelj, da pouči ljude sa engleskoga govornoga područja o njihovu odnosu sa Bogom."

Detaljno sam opisao svoj životopis. Ispod svoje fotografije, napisao sam velikim slovima: "VELEPOSLANIK BHAKTI-YOGE". "Pjevanje svetog imena Boga dio je vjerske prakse A.C. Bhaktivedanta Swamija, koji je u ponedjeljak stigao na mjesec dana na područje Butlera kao 'Poslanik na Zapadu'. Fotografiran je u stanu svog sponzora u Sjedinjenim Državama Gopala Agarwala. Swamiji stanuje u YMCA-u, kuha sam sebi u domu Agarwalovih. 'Svaka kultura ima religiju', kaže. 'Svi smo mi uključeni u službu na neki način; najviše služenje je služenje Vrhovnog Gospodina.'  Učenjak-nastavnik preveo je šezdeset tomova sanskritskih spisa na engleski jezik. Sada je, kao sedamdesetogodišnjak, imenovani "poslanik" u Sjedinjenim Državama. U Indiji je diplomirao filozofiju. Postao je učenik 1933. godine i slijedio uputstva do smrti svog vođe 1936. godine. Raskinuo je sve porodične veze napustivši suprugu, djecu i business u Calcutti, kako bi slijedio svoja vjerovanja."

Trebalo mi je deset dana da prijeđem Atlantik. Ovaj veliki ocean obično je pun oluja i magle i vrlo je uzburkan. Milošću Krishne, nije bilo uznemirenja. Kapetan broda, prvi časnik, rekao mi je: "Ovako tihi Atlantik nikada u svom životu još nisam vidio." Rekao sam mu da je to samo milošću Krishne, nikoga drugoga. Nakon problematične oluje u Arapskom moru, znao sam da bih, u slijedećem naletu oluje, umro.

Vjerujem da će propovijedanje ovdje dobro ići. Držim predavanja - ponekada sat, ponekada sat i pol. Stanovnici Amerike sada kušaju novu stvar. Ovo je prvi puta da sam otputovao u inozemstvo, prešao sam dvanaest tisuća milja. Svi su ovdje van kasta (nisu sljedenici varnasrama-dharma sustava), ipak nikada se ne obeshrabrim govoriti im. Po prvi puta u svome životu održao sam predavanje u crkvi. Glavna stvar je da sam ovdje sam i star sam. Iz tog razloga, prešivši dvanaest tisuća milja brodom, vrlo sam oslabio. Prošao sam Bengalski zaljev, Indijski ocean, Europu i Afriku. Prešao sam te oceane i mora i vrlo oslabio. Na moju zamolbu, servirali su mi vegetarijanska jela na brodu, ali ih nisam mogao prihvatiti. Postio sam neprestano osam do deset dana. Pitta (vatra) se toliko povećala u mom tijelu, da sam strašno patio od grčeva.

Kasnije mi je kapetan broda kupio električno kuhalo u Port Saidu. Kuhao sam sebi i častio prasadu. Da nisu organizirali kupnju tog kuhala, možda ne bih ni stigao do Amerike. Umro bih na putu, ali umjesto toga Krishna me milostivo doveo ovdje. Zašto me Krishna doveo ovdje, samo On zna.

Ovdje je sve vrlo skupo. Unajmio sam sobu u YMCA-u koja tjedno košta pedeset i pet rupija. Ovo je vrlo, vrlo skupa država. Radnici zarađuju više od gospode u Indiji. Plaćaju ih osamdeset do osamdeset i pet rupija dnevno. Svi imaju automobile jer su uredi i trgovine vrlo udaljeni. Svaka moderna osoba ima po jedan automobil, svaki košta deset tisuća rupija. U Indiji  taj isti automobil koša pedeset tisuća rupija. Ljudi sami voze automobile, nemaju plaćene vozače da to čine za njih. Ne drže sluge. Imaju stotine i stotine tisuća vozila. Kada sam dolazio u Butler iz New Yorka, primijetio sam kolonu automobila na dvije ulice, pet stotina milja. Nije bilo potrebe za električnom rasvjetom jer je sve bilo osvjetljeno automobilima. Noću su trgovine osvjetljene i izgleda kao da je dan.  Imaju mnogo mostova i nadvožnjaka tako da automobili ne trebaju pretjecati jedan drugoga na ravnim putevima. Niti jedan automobil ne vozi manje od pedeset milja na sat. Mnoge kuće visoke su dvadeset i pet do trideset katova. U susjedstvu su izgrađene kuće. Ljudi su vrlo kulturni, ali su ugra (teškog temperamenta, nisu ljubazni ni ponizni).

Danas je u New York stigao Papa. Svi su ga vidjeli na televiziji. Televizija je nevjerojatna stvar. Sjedivši u jednoj sobi, gledaju kako prolazi cijeli svijet i što se sve događa s njim. "Dane provode u beskorisnom radu a noći u snu." Ljudi su općenito nevegetarijanci. Ništa ne jedu bez mesa. Uzimam muri (napuhnuta riža) i kikiriki sa uljem od gorušice. Negdje sam našao ulje od gorušice. Sve je dostupno, ali su cijene vrlo visoke. Kupio sam stotinu i pedeset grama ulja od gorušice za pet rupija. Moram putovati do trgovine koja je udaljena dvadeset milja ako ga želim nabaviti. Ako želiš doći u ovu zemlju, molim te odgovori mi.

Swami Maharaja

"Shri Shri Guru Gauranga Jayatho"

Air Mail Registered Post

28. rujna 1966.

Međunarodno društvo za Svjesnost Krishne, Inc.
Druga avenija br. 26, New York, N.Y. 10003
Tel: 674-7428

ACARYA: SWAMI A.C. BHAKTIVEDANTA

Upravitelji:
(P.S. Svi su oni moji učenici a sada imaju vaisnavska imena.)
Larry Bogart
James S. Greene
Carl Yeargans
Raphael Balsam
Robert Lefkowitz
Raymond Marais
Stanley Moskowitz
Michael Grant
Harvey Cohen
 

Sripada Narayana Maharaja,

Primio sam tvoje pismo s nadnevkom 20. rujna 1966. godine. Naš je odnos definitivno zasnovan na spontanoj ljubavi. Iz tog razloga ne možemo zaboraviti jedan drugoga. Milošću gurua i Gaurange, neka ti je sve povoljno. Ovo je moja neprestana molitva. Od prvog trena kada sam te vidio, uvijek sam ti bio dobronamjernik. I mene je, kada me je prvi puta vidio, Srila Prabhupada gledao sa mnogo ljubavi. U mom prvom darshanu Srila Prabhupade naučio sam kako voljeti. Njegova je bezuvjetna milost što me je, ovako beskorisnog, uključio u ispunjenje nekih od njegovih želja. Njegova je bezuvjetna milost što me uključuje u propovijedanje poruke Sri Rupe i Sri Raghunathe.

Propovjedački rad ovdje dobro napreduje. Poslao sam kopiju svog prikaza sa pismom. Možeš ga tiskati ako možeš, a možeš ga kopirati i predati tu novost raznim časopisima. Ovdje je vlada vrlo oprezna oko propovijedanja bilo kakve druge religije osim kršćanstva. Iz toga razloga su mi naredili da odem nakon jedne godine. I sam sam spreman vratiti se, ali me moji učenici ne puštaju. Spremni su predati tužbu protiv te vladine odredbe. Potrebno će im biti pet stotina dolara, oko Rs 4000/-. Spremni su potrošiti toliko novaca. Već spomenuta američka gospoda će večeras održati sastanak i u slijedećih dvadeset i četiri sata platiti će odvjetniku. Izgleda da ću ovdje ostati i duže da bih ispunio želju Srila Prabhupade. Mada me ovdje drže na sve moguće udobne načine, moj um nestrpljivo se želi vratiti u Vrindavanu i vrlo sam entuzijastičan da vas sve vidim.

Šaljem prikaz propovjedačkog rada zajedno sa pismom. Uključio sam i ček na Rs 1500/-. U cijeniku kojeg si poslao, krajnji iznos je Rs 1544/, ali si pogrešno upisao Rs 1080/-. U svakom slučaju, sredit ću to nekako na taj iznos i poslati ga pismom. Sve mora biti upakirano primjereno i poslato u Calcuttu ili Cochin. U slijedećem pismu ću ti javiti kamo to poslati.

Moja soba u Delhiju je zaključana. Ako ti ili neki od tvojih vjernih propovijednika želite propovijedati u Delhiju, obavijesti me. Ako želiš raditi u Delhiju, možeš koristiti tu sobu i propovijedati. Ako nastaviš putovati u Delhi, tada moje izdavaštvo može biti skrbljeno pod tvojom prismotrom.

Napisao si mi: "Možeš me uključiti u bilo koji propovijedački rad u Indiji prema mojoj sposobnosti. Uvijek ću biti spreman na to." Dakle, mogu punom parom propovijedati zahvaljujući tvojim dobrom željama.

Ovdje je petnaest obrazovnih mladića prihvatilo moje vodstvo (shishawatho). Odrekli su se vina, mesa, intoksikacije, marihuane, čaja, kave, jaja itd, časte Krishna-prasadam kojega im svakoga dana serviram. Nikada nisu znali kako jesti dahl, capati, špinat, mlijeko ili voće ali sada jedući takvu prasadu, vrlo su sretni i pažljivo rade svoje službe. Tako kada ti mladići budu potpuno spremni, naširoko će propovijedati u zemljama zapada. Uvijek ih podsjećam da sam star. "U svako vrijeme mogao bih reći namaskara Yamaraji, zato svi zajedno pokušajte pravilno razumijeti ovu svjesnost Krishne." Vjerujem da će je pravilno prihvatiti. U suprotnome, zašto bi bili spremni potrošiti Rs 4000/- do Rs 5000/- za tužbu u želji da me zadrže ovdje? U svakom slučaju, milošću Krishne i zahvaljujući tvojim dobrim željama i blagoslovima, nemam problema. Moje je zdravlje također dobro. Moja jedina briga je što će, mojim odsustvom iz Indije, moj izdavački rad zaostati. U svezi toga ako možeš nadgledati pomalo, neću biti u brizi. U Delhiju imam grihasta učenika i imam još jednog ili dvoje, ali nemaju iskustva u tiskanju. Ako možeš nadgledati, tada će ti Sriman Candrashekhara i njegov sin Candra Mohana pomagati. Imam pravu tiskaru, opskrbu papira i dogovor sa radnicima, ali nema nikoga tko će ih nadgledavati. Molim te javi mi svoje mišljenje čim primiš moje pismo. Postoji i tiskara u Mathuri ali nije toliko dobra kao u Delhiju. Knjige mogu biti tiskane u Americi. Konačno tiskanje je vrlo dobro, ali vrlo skupo. Također je poteškoća u donosu novaca iz Indije, tako da tiskanje mora biti obavljeno ovdje. U to nema sumnje.

Ono što si čuo o hramu je istina. Sri Padampat iz Kanpura je spreman potrošiti koliko god je potrebno novaca za otvorenje Radha-Krishna hrama u New Yorku. Ali nije bilo moguće zbog razmjene novca sa indijskom vladom. Polovina Srimad-Bhagavatama kojega sam donio sa sobom, podijeljena je. Ovdje ljudi iz visokog društva smatraju vjernike Bhagavana luđacima. U početku sam se pokušao družiti sa njima. Upoznao sam se sa sekretarom gradonačelnika i drugima; ali primijetivši njihovu demonsku prirodu, svoju sam pažnju usmjerio na srednju klasu - posebno na mlade i obrazovane. Ovdje je mlada obrazovana sampradaya zgađena nad civilizacijom Zapada. Uništili su ih sa marihuanom i druženjem sa ženama. Vlada ne brine za njih. Silom ih šalju u rat u Vijetnam. Političko stanje ovdje nije dobro, što znači da njihova budućnost nije vrlo sjajna. Iz toga razloga, Sriman Mahaprabhu je došao u ovu državu. Pokušavam im pružiti prašinu sa Njegovih lotosovih stopala i oni koji je prihvaćaju osjećaju radost. Prihvaćaju me s ljubavlju, misle da im mogu pružiti život. Sve te novosti dobit ćeš u Joint Reportu.

Ček je poslat. Neće biti poteškoće kod keširanja ako imaš račun u banci. U suprotnome, možeš skupljati novac uz pomoć Bon Maharaje ili drugih prijatelja. Molim te, odgovori mi čim primiš moje pismo.

Nivedana (nudim ti sebe), Shri Bhaktivedanta Swami

P.S. Nema potrebe za profesionalnim sviračem mridange. Ako postoji bilo koji dobar bhakta koji želi doći, pošalji mi njegovo ime i adresu.

Prilog: jedan ček broj: 0055445 za Rs 1500/- (rupija petnaest stotina)
ACB izvješće

PISMO SRILA PRABHUPADE
Sripada Trivikrama MaharajiPismo Srila Prabhupade od 28. listopada 1968. godine. Pismo je originalno pisano na bengaliju, kao reakcija na vijest o odlasku Srila Bhakti Prajnana Keshava Maharaje.  Na hindi ga je preveo Srila Narayana Maharaja i takvoga ga tiskao u Sri Bhagavata Patriku u prosincu iste godine.
 

Sva slava Sri Guruu i Gaurangi.

Nudim svoj ponizni dandavat pod lotosova stopala svih vaisnava.

Sripada Trivikrama Maharaji, 
Seattle, Washington

Jučer sam zaprimio tvoje pismo sa nadnevkom od 13. listopada. Njegov sadržaj mi lomi srce. Informiraj me ljubazno o detaljima naglog odlaska Pujyapada Maharaje (Srila Keshava Maharaje). Bio sam vrlo blisko vezan sa Srila Maharajem dugo vremena. Kad bih posjećivao Sridham Mayapur,  o meni su se sa velikom ljubavlju brinuli Sripada Narahari Dada i Sripada Vinoda Dada (brahmacari ime Srila Keshava Maharaje). Bili su moji najveći prijatelji.

Također i u Calcutti, moj nadređeni Tirtha Maharaja, profesor Nishikanta Sanyala i Vasudeva prabhu bili su također vrlo bliski sa mnom. Kasnije sam znao posjećivati i družiti se sa Sripada Sridhara Maharajem na vrlo bliski način, kao da smo članovi porodice. Osim Sripada Sridhara Maharaje, svi gore navedeni vaishnave postepeno su odlazili. Naše se vrijeme također bliži, tako da je najbolje da iskoristimo prigodu i služimo Srila Prabhupadu što je moguće duže.

Vrlo sam usko vezan sa Sri Gaudiya Vedanta Samitijem. Ti sam, a posebno Sripada Vamana Maharaja,  zasigurno ste svjesni činjenice da sam ja jedan od trojice koji su osnovali Sri Gaudiya Vedanta Samiti. Došli smo do zamisli o osnivanju Sri Gaudiya Vedanta Samitija u Bosapada Laneu, Calcutta, prije Srila Maharajinog primanja sannyase. (Godine 1941. u Katvi, mjestu u kojem je Sri Caitanya Mahaprabhu primio sannyasu, Vinoda-bihari je primio odvojeni red od Srila Bhakti Rakshaka Sridhara Maharaje. Dobio je ime Srila Bhakti Prajnana Keshava Goswami. op.prev.)

Nekoliko dana nakon osnivanja Samitija, Shri Narottamananda brahmacari (sada: Tridandi Swami Sri Srimad Bhakti Kamala Madhusudana Maharaja) odvojio se od Samitija. U to je vrijeme Sripada Vamana Maharaja (kasnije: predsjednik Shri Gaudiya Vedanta Samitija) koji je u to vrijeme bio brahmacari, posjetio naš dom u Sitakanta Banaraji Laneu. Proglasio me predsjednikom bengalskog časopisa Sri Gaudiya Patrika.  Poštujući nalog Srila Maharaje, počeo sam redovito pisati članke za Gaudiya Patrika. Što god sam napisao, Srila Maharaji se svidjelo. Tada sam bio imenovan za predsjednika hindi časopisa Sri Bhagavata Patrika i mnogi moji članci izdani su u njemu. Nakon toga nisam mogao predavati članke zbog nedostatka vremena.

Sada kao da sam postao tuđinac koji mora svake godine putovati dvadeset tisuća milja. Najveće djelo milosrđa Srila Keshava Maharaje bio mi je njegov dar sannyase. Zakleo sam se bio da neću nikakada prihvatiti sannyasu, ali silom, Srila Maharaja mi ju je dao. Bio je najzadovoljniji kada je vidio moje uspješno propovijedanje. Prošle godine sam ga posjetio sa svojim učenicima u Calcutti i, mada je bio prikovan za krevet, bio je vrlo zadovoljan i primio nas. Potpuno sam uvjeren da je, bio on prisutan ili ne, vrlo zadovoljan da vidi kako se proširila poruka Sriman Mahaprabhua u Americi, Kanadi, Engleskoj, Njemačkoj i zemljama Tihog oceana kao što su Hawaii i Japan.

Bio sam poput grihamedija. Srila Prabhupada je znao doći k meni u snu mnogo puta i pozivati me blizu k sebi nakon napuštanja porodičnog života. Ti sni su me plašili i tjerali na pomisao da moram prihvatiti sannyasu. Nisam imao nimalo volje uzeti sannyasu.

Ali, nakon neprestanog uvjeravanja Sripada Narayana Maharaje, Srila Keshava Maharaja me je blagoslovio beskrajnom milošću - ovoj neukoj i slijepoj osobi, silom mi davajući sannyasu. Izgleda da se ova želja Srila Prabhupade preselila u njegovo srce. Zato me je Srila Maharaja vječno zadužio. 

Iz toga sam razloga, odmah nakon zaprimanja tvoga pisma, organizirao viraha-sabhu ili susret u čast njegovog odlaska u Seattle hramu. Šaljem izjavu saučešća sa susreta zajedno sa ovim pismom. Ljubazno ga prihvati kao naš ponizni izraz poštovanja. U svojim drugim centrima (spisak je priložen), posebno u Londonu, Hamburgu i Honoluluu, naredio sam isto tako da organiziraju viraha-sabhu i ponude shraddhanjali kao izraz poštovanja. 

Bit će ti drago saznati da sam pod svojim vođstvom osnovao tri sankirtanske skupine koje se sastoje od američke mladeži i parova. Među njima je jedna skupina koja putuje po svim gradovima Amerike, u kojoj se nalazim i ja. Druga skupina od šest vjernika izvodi kirtanu na raznim mjestima u Londonu. Indijci koji žive tamo su iznenađeni kada ih vide. Otputovali su sve do svijeta Zapada da bi pronašli uspjeh i bogatstvo, ali Amerikanci izvode harinama-sankirtanu. U svakom slučaju, propovjedačko djelovanje vrlo lijepo napreduje.

Zanima me koju vrstu institucije osnivaš. U svezi toga, ti ćeš primiti moju potpunu suradnju, jer ja sam čovjek od konstruktivnih zamisli. Ne volim destruktivnu politiku.

Bila je to ideja Srila Prabhupade i Srila Bhaktivinoda Thakure, da Amerikanci izvode kirtanu u Sridhama Mayapuru. Ta je prigoda upravo došla. Na žalost, oni koji su se nametnuli u Mayapuru smatraju ga svojim osobnim vlasništvom. Ovih dana, ostalima je zabran prilaz tom mjestu.

Srila Keshava Maharaja znao je riješiti se guru-tyagija (onih koji su se odvojili od gurua) i guru-bhogija (onih koji uživaju vlasništvo gurua) sa mačem u ruci. U svakom slučaju, prošle godine spomenuo je da će mi srediti pet jutara zemlje u Sridhama Mayapuru. Ti si bio tada prisutan. Ako mi u pogledu ovoga pomogneš, namjeravam otvoriti asram u Mayapuru. Američki mladići i djevojke moći će posjećivati i ostajati tamo i primati pravilnu naobrazbu.

Suradnjom s nama, propovjedačko djelovanje može se ostvariti na vrlo lijep način. Iz toga sam razloga spreman saznati detalje o tvojoj instituciji. Sutra putujem u Montreal, zatim putujem u Santa Fe (Novi Meksiko), a zatim u Los Angeles. Šaljem adrese naših centara uz ovo pismo.

Ostvarujemo zamisao o izgradnji Nove Vrindavane na tri stotina jutara zemlje. Ljubazno odgovori na Los Angeles-Hollywoodsku adresu jer tri dana ostajem u Montrealu, sedam dana u Santa Feu a zatim gotovo mjesec dana u Los Angelesu. 

"Prthivite ache jata nagaradi grama, sarvatra pracara haibe mora nama" - propovijedanje se može naširoko prostirati po svijetu. Nadam se da ćeš svoju instituciju stvoriti po gornje spomenutom pretkazanju. Nadam se da tvoja bhajana lijepo ide.

Ponizni sluga vaishnava,
Sri Bhaktivedanta Swami

P.S. Ako imaš lijepu fotografiju Srila Keshava Maharaje, ljubazno mi je pošalji.Napravit ćemo od nje uljanu sliku u prirodnoj veličini zajedno sa slikom Srila Prabhupade, smjestit ću je u svoje glavne centre a posebno u New York, Hollywood, London i sl.