Make your own free website on Tripod.com
 
  
 
Novi Gaudiya hram u Bristolu 
Napisao: DEVARSIRAT DAS (ACBSP 1976) 
  
 
 
 
 

Ponizno poštovanje svima vama. Sva slava Shri guruu i Gaurangi. 

Bhakte u Bristolu, Ujedinjeno Kraljevstvo, u procesu su kupnje zgrade koju će koristiti kao hram, ashram i centar za propovijedanje. 

Ragunatha Bhatta Prabhu, diksha učenik Shrila Gour Govinda Swamija i shiksha učenik Shrila Bhaktivedanta Narayana Maharaje, prakticira svjesnost Krishne već dvadeset godina i ima za cilj pokrenuti hram u području Bristola: "Ovdje smo došli prije godine i pol dana i počeli smo propovijedajući iz male iznajmljene prostorije. Mnoge gosti sa Zapada dolaze posjetiti naš nedjeljni program. Dolazi nam i mnogo indijskih gostiju, ali im je teško priviknuti se na naše obožavanje Shri Shri Gour Nitaya jer su poznati samo Gaudiya vaishnavama. Postoji velika potreba za lijepim, privlačnim mjestom za obožavanje Shri Shri Radhe i Krishne sa Shri Shri Gour Nitayom. 

Za nove, potencijalne bhakte potreban nam je dobar ashram koji bi omogućio mjesto dolaska i poučavanja principa predane službe, kao i mjesto za život i prakticiranje bhajane i propovijedanja. 

Ova zgrada uključuje oko 12 spavaćih soba za ashrame, a uz nju je dodana zgrada u kojoj je veliki temple room. Zgrada se nalazi na visokom brdu sa prekrasnim pogledom na južni dio Bristola. Mnogo je otvorenog prostora, a opet vrlo je praktičan za putovanje u grad i iz njega jer se nalazi na glavnoj cesti na kojoj autobusu treba 10 minuta do centra grada. Potrebno nam je lijepo mjesto gdje bismo pozivali bhakte na druženje." 
 
  

Bristol Gaudiya Math 
Raghunatha Bhatta Prabhu 
Pod direktnim vodstvom Njegove Božanske Milosti Shrila Bhaktivedanta Narayana Maharaje (našeg voljenog shiksha gurua) i inspirirani Njegovom Božanskom Milosti Shrila Gour Govinda Maharaji (našim voljenim diksha guruom) i Njegovom Božanskom Milosti Shrila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupadom (našim voljenim parama guruom) 

Upravo smo u procesu kupnje vrlo lijepe zgrade koju bismo koristili kao hram, ashram i centar za propovijedanje. Prikupili smo velike donacije od bhakta. 

Nazvali smo Shrila Narayana Maharaju i objasnili mu stanje i posjed. Savjetovao nas je da ga odmah kupimo bez odgađanja. Objasnili da nam treba više novaca za kaparu. Savjetovao nas je da vas ponizno zamolimo za donacije u skladu s vašim mogućnostima. Ako ne plivate u bogatstvu i možete malo donirati, poštovat ćemo sve donacije. Ali, ako ste u mogućnosti donirati veliku svotu, prišli biste u susret velikoj potrebi bhakta u Bristolu. 

U jugozapadnom dijelu Engleske vrlo je mnogo bhakta koji bi se još više inspirirali kada bismo im pružili temelj za udarac Kali yugi, omogućivši im mjesto gdje dolaze sadhui dijeliti milost u obliku Hari kathe. U planu nam je i instaliranje Shri Shri Radha-Krishne božanstava onog trena kada budemo imali kvalificirane brahmane. Naš je plan živjeti bez sektaštva i uvijek u dobroj volji udomaćiti sve vjerodostojne gurue koji su u naslijeđu Shrila Bhaktisiddhanta Sarasvatija, koji su nakloni našem guru naslijeđu sve do današnje karike. Nadamo se da dijelite naše ideje i da ćete nam pomoći koliko je to moguće. 

Hare Krishna. 

Za daljnje informacije, molimo obratite mi se: 
  
Raghunatha Bhatta Dasa 
Tel. 0044 (0) 117 908 5886 
Fax 0044 (0) 117 908 5884 
Email: rbd@bizonline.co.uk 

Vaši sluge u Bristolu