Make your own free website on Tripod.com
HARE KRISHNA
Shrila Bhakti Prakash Hrishikesha Swami
u Zagrebu

Napisala: Yashoda devi dasi 

Dana 14. rujna poslije podne, došao nam je u Zagreb u posjet predivni vaishnava po imenu Srila Hrishikesha Maharaja. Ostao je uz nas tri dana. Svake večeri provodio je vrijeme sa nama tako što je dijelio svoje dugogodišnje iskustvo služenja.

Nektar njegovih realizacija, duhovitost i spontanost u komunikaciji zarobila nas je slatkoćom i nismo se odvajali od njega sve do ponoći.

Sjedeći na podu uz oltar Shri Shri Gaura Nitaya, poput oca svojoj djeci približio nam je našu Gaudiya porodicu, djedove i pradjedove i otkrio duhovne ljepote za kojima smo toliko žudjeli godinama u potrazi za Istinom.

Hrishikesha Maharaja putuje svijetom i širi poruku Gospodina Caitanye kako ju je predao Shrila Rupa Goswamiju. Otvorio je hram u Maleziji i poput pčele odlazi do velikih vaishnava poput Shrila Bhakti Promode Puri Maharaje, Shrila Bhakti Vallab Tirthe Maharaje, Shrila Bhakti Vaibhava Puri Maharaje, Shrila Bhaktivedanta Narayana Maharaje i ostalih vaishnava a zatim dijeli taj "med" kao urednik časopisa "Vishva-Vaishnava-Raj-Sabha" (World Vaishnava Association). Časopis u vrlo luksuznom izdanju izlazi kao glasilo Gaudiya Vedanta Samitija. Usto, njegova je torba vječno puna knjiga te video- i audi- kazeta na zadovoljstvo svih nas.

Također smo i čuli njegova iskustva sa čistim vaishnavama poput B.R. Shridhara Maharaje i Shrila Prabhupade, koji višu nisu fizički s nama. Strpljivo je odgovarao na pitanja koja su dolazila sa svih strana poput oceanskih valova.

Kao mladić u Americi,  60-tih godina pridružio se Shrila Prabhupadi u njegovoj "zapadnoj" misiji. Slijedeći njegov trag, otputovao je u Indiju.  Tražio je, i našao, sadhu-sangu (druženje sa svetim osobama), koji savjet nalazimo na gotovo svakoj stranici knjiga Shrila Prabhupade. Inciran je u red sannyase prije nekoliko godina od Shrila Bhakti Promoda Puri Maharaje.

Programu su bili prisutni učenici mnogih gurua: Shrila Prabhupade, Shrila B.R. Shridhara Maharaje, Shrila Bhakti Vaibhava Puri Maharaje, Shrila B.V. Narayana Maharaje, Shrila Tripurari Maharaje, bivši učenici Harikesha prabhua i gosti.

Prije odlaska iz Zagreba, obećao nam je ponovo doći krajem godine.

Sva slava Shrila Prabhupadi, sva slava svetim spisima, sva slava guruu i Gaurangi!
 

  Pišite!