Make your own free website on Tripod.com
Gaudiya Vedanta Samiti Hrvatska
e-mail: yugalakishora@educastmail.com
ORGANIZIRA PREDAVANJE:
 
 
SRI KRISHNA CAITANYA,
NAJMILOSTIVIJA INKARNACIJA
 
Gost predavač:
Šrila Bhakti Prakaša HRIŠIKEŠA MAHARAJA,
glavni urednik časopisa "World Vaishnava Association"
 
 
6. siječnja 2000. godine (četvrtak) u 18,00 sati
(ulaz besplatan)

 

 
MAGEA
Centar za biotički opstanak čovjeka
Radićeva 15, tel: 4830-931