Make your own free website on Tripod.com
HARE KRISHNA
VNN, 
13. rujna 1999. 

Nova web stranica  
"Zraci mirotvorke"  
(Rays of Harmonist)  

Napisao: Tirthapada dasa 


 

SAD, Hare Krishna - Dandavat pranams! All glories to Sri Sri Guru & Gaurangau-jayatah!
 
 

Ovim želimo objaviti novu web stranicu "Zraci mirotvorke" (Rays of Harmonist) otvorenom i pozvati vas da pogledate: 

http://www.igvp.com/rays 
 

 
 

Naše namjere...

"Rays of Harmonist" web stranica je posebno namijenjena vjernicima Shri Shri Radha-Krishne koji sa ozbiljnošću žele dalje krenuti u svojoj potrazi za istinom. Stranicu je neposredno inspirirao Tridandi Swami Shrila Bhaktivedanta Narayana Maharaja, čiji novi način propovijedanja duhovno pomaže mnogim vjernicima u cijelom svijetu. On je najdraži sannyasi godbrother Shrila Bhaktivedanta Swami Maharaje, koji je proslavljen na zapadu kao Shrila Prabhupada. Inicirao ga je u sannyas njegov godbrother (Shrila Bhakti Prajnana Keshava Goswami Maharaja, osnivač i acarya Gaudiya Vedanta Samitija) i dobio je sannyasa ime "Bhaktivedanta Swami Maharaja".
 
Shrila Narayana Maharaja iniciran je u sannyas po uputi svog voljenog gurudeve, Shrila Bhakti Prajnana Keshava Maharaje 1952. godine i također prihvatio Shrila Bhaktivedanta Swami Maharaju kao svog shiksha gurua odnosno duhovnog učitelja koji daje upute. Mada je glavna tema koja se kroz primjerke provlači mir, obrađivat će se i ostale teme i problemi duhovnog života. Svaki članak je suočavanje sa duhovnim problemima licem u lice i rješavanje tih problema korak po korak uz pomoć većih autoriteta poput Shrila Bhakti Rakshaka Shridhara Goswami Maharaje, Shrila Bhakti Prajnana Keshava Goswami Maharaje, Shrila Bhaktivedanta Swami Maharaje i drugih vodećih vaishnava.
 
Trenutno tražimo članke drugih vjernika koji su također širokoumni, nesektaški i željni mira među svih vaishnavama. Obeshrabrujemo članke u kojima se sude pojedini vaishnave i vaishnavska udruženja, već smo željni baviti se temama vaishnavske filozofije bez daljneg ulaženja u uspoređivanje i nedostatke pojedinih vjernika.

U toliko opasnom razdoblju svađe i licemjerja, nemamo više vremena na bacanje beskorisnim svađanjem. Beskorisno svađanje znači besmisleno, bez nekog cilja u umu. Objavljivat ćemo ozbiljne članke koji jasno naslovljuju predmet i problem i koji završavaju sa jasnim zaključkom. Članci u tisućljetnom broju bit će temelj za daljnje članke. Molimo vas šaljite mišljenja i pitanja na naš e-mail.

Dandavats,

Tirthapada Das &
Kaliya Damana dasa 
-------------------------------
Shrila Prabhupada:  Njegova Božanska Milost A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, osnivač i acarya ISKCON-a (International Society for Krishna Consciousness) 1966. godine
 

  Pišite!