Make your own free website on Tripod.com
 
 


 
 

Yugala Kishora (Božanski par)
 Šest Gosvamija iz Vrindavane

Srila Jagannatha dasa Babaji Maharaja

 
 
 
 
 
 
Shrila Bhaktivinoda Thakura
Gaur Kishor das Babaji Maharaja
Shrila
Bhaktisiddhanta Saraswati Gosvami Maharaja Prabhupada
Shrila Bhakti Prajnana Keshava Gosvami Maharaja
Shrila Bhakativedanta Swami Maharaja
Prabhupada
Shrila Bhaktivedanta Vamana  Gosvami Maharaja
Shrila Bhaktivedanta Narayana 
Gosvami Maharaja

 

 

Godine 1885., po uzoru na duhovnog vođu Sri Jiva Gosvamija, Srila Saccidananda Bhaktivinoda Thakura je osnovao društvo po imenu "Visva-vaishnava-raja-sabha" (Kraljevsko udruženje vaishnava svijeta), radi propovijedanja čistog predanog služenja u cijelom svijetu.

Godine 1919., Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada je ponovno uspostavio to poslanje, a s  vremenom ta se organizacija proslavila po imenu Gaudiya Matha. Pod vještim vodstvom Srila Sarasvati Thakure, poslanje se proširilo poput velikog požara po cijeloj Indiji i veliko je propovijedanje uspostavljeno.

Kad je Srila Prabhupada otišao u aprakata-lilu, osnovan je komitet koji je nadgledao Sri Gaudiya mathu i njegove centre. Na neko vrijeme sve su dužnosti te mathe obavljane na entuzijastičan način, a propovijedanje o čistoj bhakti nastavilo se posvuda.

Nakon nekog vremena, unatoč tome, predsjedavajući tog komiteta koji je bio i acarya, napustio je moralni kondakt sljedbenika Srila Rupa Gosvamija. Taj je pad odveo u kaos cijelu misiju. Mnogi su napustili Gaudiya Mathu i zasnivali svoje ashrame, mathe i slično, te nastavljali s duhovnim životom u tim centrima.

U takvim uvjetima, Sri Vinodabihari Brahmacari Kritiratna Prabhu (Srila Bhaktiprajnana Kesava Maharaja) napustio je Mayapuru i otišao u gradić Navadvipu s još nekolicinom braće-po-Bogu. U susjednom gradiću Tegharipadi, unajmili su kuću i osnovali Sri Devananda Gaudiya Mathu. 

 

Iz tog su centra počeli propovijedati čistu bhakti. Sri Kritiratna Prabhu je odlučio, kao najpogodniju služu za Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupadu, izdavati transcendentalne časopise i književnost o ljubavi prema Bogu. 

Zaključio je da bez takve literature svijet nema dobrobiti. "Bhakte koje ovise o lotosovim stopalima Srila Prabhupade lutaju po svijetu, ne znajući što raditi jer nema mjesta za njih u Caitanya Mathi. Naša jedina dužnost je organizirati ih i ponovo propovijedati upustva Srila Prabhupade posvuda, s istim entuzijazmom kao i prije."

Sri Kritiratna Prabhu i njegova braća-po-Bogu osnovali su Sri Gaudiya Vedanta Samiti u toj unajmljenoj kući na povoljan dan Aksaya Trtiya u travnju 1940. godine. Među braćom-po-Bogu koji su bili tada prisutni bili su: Sri Abhayacarana Bhaktivedanta Prabhu (kasnije Sri Srimad Bhaktivedanta Svami Maharaja Prabhupada), Sri Nrsimhananda Brahmacari i Sri Sajjansevaka Brahmacari (diksa učenik Srila Gurupadapadme, sada Sri Srimad Bhaktivedanta Vamana Maharaja,  acarya and predsjednik Sri Gaudiya Vedanta Samitija). 

Udruga je dobila ime "Sri Gaudiya Vedanta Samiti" kako bi 
posvuda po svijetu snažno propovijedali ovu duboku tajnu vezanu za bhakti, radi dobrobiti svih živih bića.
 

 
 


Čitajte knjige Srila Narayana Maharaje besplatno!

Naručite knjige Srila Narayana Maharaje
 

Čitajte knjige Srila Bhaktivedanta Swami Maharaje besplatno! (Srila Prabhupada)