Make your own free website on Tripod.com
                                            

              PREDAVANJE
              PRIGODOM GODIŠNJICE UZIMANJA SANNYASE
                 SHRILA PRABHUPADE
                   U KESHAVAJI GAUDIYA MATHU,
               1959 - 2000. 
  

Iz predavanja Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Maharaje

ŠTO ZNAČI - SLUŽITI GURUA?
Mathura, 13. rujna 2000.


 
  
Danas je godišnjica sannyase Shrila Bhaktivedanta Swami Maharaje. Na današnji dan ovdje je uzeo sannyasu da propovijeda po cijelom svijetu. Krenuo je iz New Yorka, te stigao u San Francisco i Los Angeles, nakon čega je posvuda osnovao mnoge centre za propovijedanje.

Vrlo je važno da je napisao i preveo mnoge vjerodostojne knjige. Napisao je "Jednostavan put na druge planete", te preveo "Bhagavad-gitu kakva jest", "Shrimad Bhagavatam", "Caitanya Caritamritu", "Bhakti Rasamritu Sindhu", "Krishnu", "Shri Ishopanishad" i mnoge druge knjige. Za samo nekoliko godina propovijedao je po cijelome svijetu, da bi ga na svršetku njegovog puta Krishna pozvao, napustio je ovaj svijet i pridružio se službi zaljubljeng para Radha-Krishne.

Proces propovijedanja preuzeo je od Caitanya Maharabhua, a to je nama-sankirtana (javno pjevanje Svetih Imena). Shrila Rupa Gosvami ispunio je žudnju Caitanya Mahaprabhua, što se naziva "mano 'bhishtam". Oni koji ne ponude svoj život pred lotosova stopala gurudeve, koji nemaju guru-nishtu (vjeru u gurudevu), ne osjećaju privlačnost, nemaju "mano 'bhishta seva", nikada neće napredovati u svjesnosti Krishne.

Ako čovjek nema novca, znanja ili materijalnih osobina, međutim ako se u potpunosti preda, sigurno će ispuniti žudnju svog gurudeve. Shrila Swami Maharaja nije imao novaca: tek žudnju da služi svog gurua, tako da je Krishna organizirao sve za njega. Sve je bilo "automatski". Putovao je po svijetu na sve strane i sve što je poželio ispunilo se. Propovijedao je cijelome svijetu. Ako čovjek nije osposobljen za nešto, ali svu svoju vjeru i život ustremi na gurudevu, Mahaprabhu i Nityananda sve će organizirati za njega.

Tu činjenicu sam spoznao. Svjestan sam da nisam osposobljen: nisam učen čovjek i ne znam strane jezike; ali od prvoga dana ponudio sam sebe pred lotovosa stopala svog gurudeve. Uvijek sam bio spreman umrijeti za njega. Štogod je želio, činio sam bez želje za vlastitim dobitkom. Iz tog me razloga, u cijelome svijetu, slušaju i poštuju. Imam veliku sreću da sam služio mnoge vjerodostojne i kvalificirane vaishnave poput pujyapada Shridhara Maharaje, pujyapada Bhakti Pramoda Puri Maharaje, pujyapada Siddhanti Maharaje, pujyapada Bhakti Pramoda Puri Maharaje, Pujyapada Siddhanti Maharaje, pujyapada Giri Maharaje, pujyapada Madhava Maharaje i mnogih drugih. Imao sam veliku sreću što sam ih osobno služio. Kad sam bio s gurudevom, sve sam ih služio i to je moja kvalifikacija. Nikada nisam pohađao koledž ili učio anusvaru i visargu na sanskritu, nisam učio ni engleski jezik - sve je to došlo automatski. Sada spoznajem tu činjenicu.

Postoje mnogi učenjaci u Mathuri koji su najveći učenjaci na cijelome svijetu. Ipak, svi oni dolaze k meni što možete vidjeti u Vrindavani kako sve gosvamiji Radha-Ramane i ostali gosvamiji dolaze k meni. Zašto? Zbog moje jedine kvalifikcije: služio sam gurudevu.

Imajte sljedeće na umu: stavite ruku na svoje srce i upitajte se: "Što radim? Služim li svog gurudevu kao što je on služio svog gurudevu?". Moj je gurudeva bio spreman dati život za Shrila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupadu u Navadvipi. Nikada niije mario za vlastiti život. Jednom prilikom tražio je među učenicima nekog koji bi služio njegovog dragog učenika oboljelog od tuberkoloze. Svi su bili u strahu jer je povraćao krv, tako da se nitko nije usudio prići mu. Ja sam rekao gurudevi: "Možeš ići propovijedati, a ja ću ga služiti." Posvuda je povraćao krv ali nijednom se nisam uplašio za svoj život, tako da sam bio uspješan: svog posljednjeg dana rekao je: "Oh, Radha i Krishna dolaze k meni. Zovu me iz Vrindavane i ja idem. O baba! O Krishna! O gurudeva!". Zatražio sam od njega: "Prabhu, ideš u Vrindavanu. Molim te, moli se zaljubljenom paru Radha-Krishni da me obasipaju milošću tako da budem čisti bhakta u Njihovoj službi." Taj je mladić bio nepismen, nije bio materijalno osposobljen već prekrasan dječak iz Assama star 16 ili 18 godina. Uvijek je svirao na mridangi i vrlo je lijepo vodio kirtanu. Kuhao je i prao odjeću za gurudevu i uvijek bio uz njega. pjevajući Ime Narayane, Ajamila je postignuo i više od oslobođenja. Otišao je na prebivalište Narayane i tamo Ga obožavao. Što, onda, reći za ovog dječaka? Otišao je Radhi i Krishni. Uronjen potpuno, zazivajući "Radhe! Radhe! Krishna! Krishna! Idem u Vrindavanu". Sigurno je tamo. Jedina njegova kvalifikacija bila je služenje gurudeve. Nitko ne može vršiti bhajan bez milosti gurudeve.

Poslušavši naredbe gurudeve, Shrila Swami Maharaja nikada nije mario za vlastiti život, već je prelazio sedam mora. Na svom je putu preživio infarkt, ali nije mario. Svojom jakom voljom htio je služiti svog gurudevu. Što je učinio? Čudo.

Učite na tm primjerima. U suprotnom, i uz slušanje i mantranje, i ako nosite svetu odjeću boje šafrana, i ako ste uzeli sannyasu, ako nemate guru-nishtu, nemate sadbandhuvat ni vishrambehan guru-sevu, ne možete vršiti bhajanu.

U svetim spisima stoji da među koti koti (desecima milijuna) bhakta, vrlo je rijetko na ovome svijetu naći bhaktu Krishne koji je usredotočen isključivo na Krishnu. Pokušajmo biti jedan od tih rijetkih bhakta; to je moguće postići samo milošću gurudeve.

Shri Narahari Thakura je bio jedan od pratitelja Shri Caitanya Mahaprabhua. Uvijek je bio uz Njega i napisao je ashtakam, osam shloka, o Njemu. U prvoj shloci napisao je: "Sacitananda Gurahari bio je vođa svih prevaranata: najveći prevarant među prevarantima". On je sam Krishna, zašto je onda uzeo sannyasu i odjeću boje šafrana, a zlatnu put Shrimati Radhike? Zašto je uvijek njegova koža naježena u ashta-sattvika vikari (transcendentalnoj sreći)? Zato jer je prisutna Radhina ćud. Krije Se i tako je najveći prevarant na svijetu.

Isto tako, Shrila Swami Maharaja bio je vođa svih prevaranata. Priznajete li mu to? Sve je prevario. Kako? Išao je od vrata do vrata poput sannyasija, te govorio: "Bit ćete vrlo sretni ako služite Radhu i Krishnu". Zapravo nas je varao na mnoge načine pošto je izvana imao oblik sannyasija, a unutra vječno mladi oblik u službi Radhe i Krishne u Vrindavani.

Ponekad nam nije jasno ili nas prati sumnja i ne možemo shvatiti njegove izjave. Mnogo nam je toga rekao i sve je potpuna istina. "Bhagavad-gita" kaže: "sarva dharman parityajya, mam ekam sharanam vraja": "U potpunosti odbaci svo materijalno religiozno djelovanje i u potpunosti se predaj samo Meni." S druge strane, Shri Caitanya Mahaprabhu je rekao: "eho bahya" (ovo je izvanjski). To pokazuje da su Krishna i Njegovi predstavnici govorili u skladu s kvalifikacijom njihove publike. Mnogi bhakte nisu shvaćali izjave Shrila Prabhupade. Mislili su: "prethodno je pričao jedno, a sada govori potpuno suprotno". Neki od njih izgubili su čak i vjeru: poznajem mnogo takvih. Oni moraju uskladiti sve takve stvari. Možda je naizgled Shrila Swami Maharaja ispričao mnoge naočigled kontradiktorne stvari i zato mnogi obični ljudi, odnosno bhakte koje nemaju dobro društvo, ne mogu uskladiti njegove izjave. Izgubili su vjeru u Shrila Swami Maharaju i napustili Iskcon. Međutim, mi moramo imati jaku vjeru u gurua. On možda i kaže jednu, dvije, tri, četiri ili pet stvari u isto vrijeme; ali mi ih moramo uskladiti. Nikada ne napuštajte gurudevu; to je velika uvreda. U shastrama stoji da ako prihvatite gurua koji nije kvalificiran, koji se nije odvojio od svjetovnih želja, morat ćete ga odmah napustiti. Ako guru nije toliko kvalificiran u siddhanti odnosno ako je madhyama adhikari ali ima veliku vjeru i nisthu u svog gurua, morate će poštivati. Samo učenost nije kvalifikacija.

U shastrama stoji da je Krishna bez oblika (nirguna). S druge strane, ponekad u shastrama stoji da Krishna ima oblik (saguna) i te izjave moramo uskladiti na mnoge načine. Ako ih ne uskladite, što će se dogoditi? Izgubit ćete vjeru u gurudevu i tako uništiti svoju bhakti (ljubav prema Bogu). Ne budite takvi. Nemojte imati sumnji. Toliko je učenika Shrila Swami Maharaje izvanjski gledano sljedilo njegove instrukcije, ali ne u potpunosti, i zato su izgubili vjeru.

Znajte da je sve napisao u svojim knjigama; ništa nije ispušteno. Pretpostavljam da je Shrila Vyasadeva bio tamo, napisao bi mnogo više. Slično tome, mada je napisao sve, da je Shrila Swami Maharaja ovdje, preveo bi mnogo više knjiga. Znajte da je sve u "Shrimad Bhagavatamu". Zašto je onda Shrila Rupa Gosvami napisao mnogo knjiga ako je sve u "Shrimad Bhagavatamu"? Zašto? Jer je postojala potreba. Ako je Shrila Rupa Gosvami napisao toliko mnogo knjiga, zašto je onda Shrila Jiva Gosvami napisao mnoge druge? Zašto su Shrila Narottama Thakura i Shrila Vishvanatha Chakravarti Thakura napisao mnoge druge? Zašto je Shrila Bhaktivinoda Thakura napisao stotine knjiga? Ako čisti bhakta dođe u budućnosti, također će napisati mnogo knjiga i u tome nema ništa lošeg. Bhakti je beskrajna poput beskrajnog oceana. Osobine zabava Krishne poput oceana su. Nitko, čak ni sam Krishna, u potpunosti ne može objasniti ili izraziti sve o Sebi. Uvijek će dolaziti nova i nova razumijevanja. Nikada ne bismo smjeli razmišljati: "Sve je učinjeno i nema potrebe za novim.Ne želimo čitati knjige koje nije napisao Shrila Prabhupada". Ako je knjiga u liniji Shrila Rupa Gosvamija, Mahaprabhua i našeg učeničkog nasljeđa, moramo je prihvatiti. Prihvatili smo "Shri Caitanya Caritamritu" mada postoje mnoge druge knjige; sada smo prihvatili knjigu "Jaiva-dharma" Shrila Bhaktivinoda Thakure, mada postoje mnoge druge knjige.

Pokušajte uskladiti sve te stvari jer ćete u suprotnome počiniti uvredu. Želite li razvijati svoju svjesnost Krishne, ne slušajte tvrdnje koje govore protiv čistog vaishnave, pogotovo ako je guru. Nikada ga nemojte kritizirati. Ako netko govori išta protiv njega, pokušajte mu "odrezati jezik". Drugim riječima, pokušajte ga uvjeriti argumentom. Ako niste to u stanju učiniti, pokrijte svoje uši i idite dalje. Možemo mnogo naučiti od Shrila Swami Maharaje, vašega Shrila Prabhupade.