Make your own free website on Tripod.com

Jedinstvena prilika sada i u Hrvatskoj,

knjige i časopisi Gaudiya Vedanta Samitija
i Shrila Bhaktivedanta Swami Narayana Maharaje
 
 


 
 

Za sada imamo samo jedno izdanje koje je prevedeno na hrvatski jezik, a to je: 
 
 
 
 
 
 
VISHVA-VAISHNAVA 
RAJA SABHA
(Svjetsko društvo vaishnava)
Filozofija Gaudiya vaishnava


Dana 2. lipnja tiskan je prvi časopis kojeg je izdao Shri Gaudiya Vedanta Samiti Hrvatske. Časopis je ujedinjen u knjigu.
 
 

Hrvatsko izdanje "Visva-vaisnava raja-sabha" možete naručiti
na adresi: sri_gvs_croatia@hotmail.com
(A4 format, 84 strane u boji, sjajni papir, sjajni tekstovi, 
30,00 kuna).

Sadržaj i jpg nekoliko stranica

 

 
 


 
 

Na engleskome jeziku:
 
 

 Stari brojevi VVRS:
84 strane u boji 
 
 
 
 
 
Ožujak 1997.
Studeni 1997.
Ožujak 1998.
Studeni 1998.
PODIJELJENO!

 
 

MOŽEMO POKUŠATI NABAVITI ZA VAS

NARUČITE, JAVITE NAM SE !
(cijene se s vremena na vrijeme mijenjaju ako je u pitanju ponovno izdanje s novim designom)
 Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja
BHAKTI - RASAYANA


 
 

Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja
GOING BEYOND VAIKUNTHA


 


 

Shri Raghunatha Dasa Gosvami
SHRI MANAH - SHIKSHA
 

Shrila Bhaktivinoda Thakura
JAIVA - DHARMA (Part One)
 

Shrila Bhaktivinode Thakura
BHAKTI-TATTVA-VIVEKA
 

Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja
THE ESSENCE OF BHAGAVAD-GITA
 

Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja
GAUDIYA VAISHNAVISM VERSUS SAHAJIYAISM
 

Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja
THE BUTTER THIEF
 

Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja
TO BE CONTROLLED BY LOVE
 

Shrila Bhaktivinode Thakura
JAIVA DHARMA
 

Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja
SRI BRAJA MANDALA PARIKRAMA