Make your own free website on Tripod.com
 
 HARE KRISHNA
 .
 
 
 
Vedska književnost
Najobimnija književnost svijeta
 
 
 
 
DUHOVNO JE RAZUMIJEVANJE MOGUĆE DOSTIĆI SAMO NA DVA NAČINA:
SHVAĆANJEM SVETIH SPISA I DIREKTNO OD SVOG DUHOVNOG UČITELJA
 
 
 
Vedski spisi predstavljaju književnost drevne indijske  kulture. Veliki izbor knjiga pisanih na sanskritskom jeziku uključuje materijalno (svjetovno), religijsko (ceremonijsko) i duhovno (monoteističko) znanje.     

Podijeljeni su na dva dijela: shruti (četiri vede i upanishade) i smriti (purane).     

Riječ "vedski" dolazi nam iz sanskritske riječi "veda" označavajući znanje ili otkrovenje. Prema predanju ti su se spisi počeli zapisivati prije oko 5.000 godina, do kojeg su se vremena prenosili usmenim putem.     

Vedski su spisi prilagođeni svakom čovjeku i članu zajednice: svim zanimanjima i slojevima, od dna do vrha društvene ljestvice poštujući i tolerirajući svakoga.     

Vedski spisi sadrže sam temelj duhovne tradicije Indije koja je nastala na području Himalaja. Također sadrže i prethodnicu svim pretkršćanskim tradicijama indo-europskih naroda: Grka, Rimljana, Kelta, Germana i Slavena - čiji se prastari jezici i kulture slažu s vedskima. Oni su poput sunca čije su zrake nekada osvjetljavale svijet od Meksika do Kine.   
 

 
Sveta osoba proučava svete spise
i objašnjava ih drugima.
 

 
Om tad visnohparamampadam (Rig Veda 1.22.20). 
"Lotosova stopala Vishnua vrhovni je nivo obožavanja. 
Izvođenje svega za Vrhovnu Osobu Boga osigurava savršenstvo svega djelovanja. 
 
 
 
 
 NAJTAJNIJI SPISI ČOVJEČANSTVA
 
U Satya-yugi postojala je samo jedna Veda, ne četiri. Kasnije, početkom Kali-yuge ta ista Veda radi lakšeg razumijevanja podijeljena je na četiri dijela - Samu, Yajur, Rig i Atharvu. U Satya-yugi postojala je samo jedna omkara;  om tat sat. Ista je omkara jednaka Hare Krishna maha-mantri ali u Kali-yugi nekolicina poznaje pravu omkaru. Svrha mantre je oslovljavanje Vrhovne Božanske Osobe, Vasudeve (om namo bhagavate vasudevaya). Vasudeva je ime Krishne.  

Rig Veda je nastarija i predstavlja ključnu mudrost drevnih rishija. Ona je najvažniji vedski tekst iz kojeg nastaju i ostali tekstovi. Yajur Veda predstavlja vedsku ceremoniju koja uključuje unutarnje vježbe yoge: u govoru, disanju i umu. Trećina Yajur Vede sadrži mantre iz Rig Vede. Sama Veda je muzička veda koja ocrtava blaženstvo samospoznaje. Sadrži sve mantre Rig Vede na suptilniji i nešto drugačiji način. Atharva Veda nam pruža dodatne posebne poglede na mantre koje se tiču i liječenja. Sadrži mnoge mantre iz Rig i Yajur veda.   

Smriti, "spisi po pamćenju", uključuju dva velika sanskritska epa (itihase): Mahabharatu (koja se naziva i petom vedom) i Ramayanu, 18 glavnih purana i mnoge dharmashastre i dharmasutre (zakonike o svetom zakonu), od kojih se danas najviše zna za Manuov zakonik.  

Valmikina Ramayana (sadrži oko 50.000 stihova) priča o teškim vremenima kada je zbog politike na dvoru kralj Rama sa kraljicom Sitom prognan iz kraljevstva.  Mahabharata (sadrži oko 200.000 stihova) priča o ratu između Pandava braće koji se vodio između rođaka Krishne i rođaka Kaurava. U njima su detaljno i jednostavno objašnjeni yoga, vedanta, ayurveda i jyotish za osobe sa manjom mogućnošću razumijevanja visoke vedske nauke. Služe kao povijesne enciklopedije.   

Upanishade su najjasniji i najsažetiji dio tajnovitih veda. Postoji 108 upanishada. Najpoznatija od njih je "Bhagavad-gita" kao dio Mahabharate i predstavlja samu srž vedske misli.   

Gospodin Krishna u Bhagavad-giti (9.17 i 15.15): 
pitaham asya jagato / mata dhata pitamahah / vedyam pavitram omkara / rk sama yajur eva ca    
"Ja sam otac ovog svemira, majka, održavatelj i predak. Ja sam cilj znanja, pročišćavatelj i slog om. Ja sam također Rig, Sava i Yajur vede."   

sarvasya caham hrdi sannivisto /mattah smrtir jnanam apohanam ca / vedais ca sarvair aham eva vedyo / vedanta-krd veda-vid eva caham 
"Smješten sam u srcu svakoga i od Mene dolazi sjećanje, znanje i zaborav. Pomoću svih Veda Mene treba upoznati. Uistinu, Ja sam sastavio Vedantu i ja sam poznavalac Veda." 
 

Nakon epova, napisane su purane (8) a neke od njih sadrže i teme iz epova. Shrimad-Bhagavatam odnosno Bhagavat-Purana opisuje Krishnino djetinjstvo ali se ne može naći u Mahabharati. Purane uključuju povijesne događaje, himne, filozofske rasprave i ceremonije.   

Vedanta je skup spisa za naučnike i filozofije koji proizlazi iz upanishada i uvrštava njihovo učenje. Njihov advaita ili ne-dvojni oblik kakav možemo naći u radu Shankaracharye, uči jedinstvo duše (jiva) i Stvoritelja (Ishvara) u Vrhovnom Sebi (Paramatman) ili Apsolutnom (Brahman) van vremena, prostora i karme. Filozofija obožavanja iz Vedante poput one Ramanuje, Madhve i Caitanye naglašava Vrhovnu Osobu (Purushottama) kao božansko. Vedanta je posljednji zaključak veda (anta=kraj). Gaudiya vaishnave imaju vedantu pod nazivom Govinda-bhasya Baladeva Vidyabhusane.   

Shrimad-Bhagavatam je komentar istog autora (Vyasadeve) na Vedanta-sutru.  

 
 
Imamo šest ogranka veda od kojih je najvažniji Jyotish ili Astrologija. Ostali ogranci uključuju Chande (Mjera stiha), Nirukta (Etimologija), Shiksha (Izgovor), Vyakarana (Gramatika) i Kalpa (Izvođenje). Većina ih se bavi sa zvukom i mantrom.   

Vedska astrologija pokriva cijelu nauku o vremenu i karmi, tako naglašavajući ispravno življenje za pojedinca i za zajednicu. Znanje o položaju zvijezda u trenutku našeg rođenja kroz vedsku astrologiju pomaže nam da upravljamo našom karmom prema cilju naše duše. Jyotish ima svoju opsežnu književnost poput Brihat Parashara Hora Shastre ili djela Varaha Mihire.  
 

UPAVEDE  I  AYUR VEDA

Imamo četiri upavede ili Sporedne vede od kojih je najvažnija Ayurveda ili Vedska medicina. Ostale su Dhanur Veda (Vojne nauke), Sthapatya Veda (Arhitektura) i Gandharva Veda (Muzika).  
   
Ayurveda nije samo medicinski sistem, već pokazuje kako pronaći blagostanje i ravnotežu u smislu tijela, uma i duše pokrivajući cijelu fizičku, psihološku i duhovnu prirodu. Poznavajući pojedinu ayurvedsku konstituciju i primjereni životni stil za nju,  povećava se mogućnost materijalnog djelovanja.  Ayurveda sadrži mnoge klasične tekstove poput Charaka Samhite, Sashruta Samhite i Ashtanga Hridaye od Vagbhatte.  
   
Yoga je skup vježbi iz vedskog znanja koji razvija unutarnju sposobnost kroz meditaciju. Klasični sistem je Ashtanga yoga sistem (osam oblika) koji sačinjava Patanjali Raja Yogu. Raja Yoga je nauka koja uključuje asanu, pranayamu, mantru i meditaciju zasnovanu na dharmskim životnim prinipima. 

 
 
 
 
 

 
 SVETI SPISI VELIKIH GAUDIYA VAISHNAVA
KOJI PODUČAVAJU RAGANUGA-BHAKTI
 
Gospodin Caitanya Mahaprabhu koji je u 15. stoljeću kao inkarnacija ljubavi prema Krishni (i sam Krishna) dijelio Hare Krishna maha-mantru, poučio je učenike među ostalim zadacima da svojim spisima, poučnim pripovijestima i zakonicima olakšaju studentima duhovni život i šire svetu riječ kako o univerzalnim temama, tako i o intimnom životu Gospodina Krishne. Među njima najviše možemo zahvaliti šestorici Gosvamija iz Vrindavane  (Rupa, Sanatana, Raghunath dasa, Jiva, Raghunath Bhatta i Gopala Bhatta gosvamiji) koji su otkrili mnoge stare svete spise te napisali niz knjiga.  
 
Bez njihovog blagoslova nije moguće osjetiti ni tračak Krishna preme (čiste ljubavi prema Bogu). 
 
Gospodin Caitanya Mahaprabhu i Gospodin Nityananda prabhu pjevaju Hare Krishna maha-mantru