Make your own free website on Tripod.com
 
Njegova Božanska Milost
BHAKTI RAKSHAKA SRIDHARA DEVA GOSVAMI
 Njegova Božanska Milost Srila Bhakti Rakshaka Sridhara Deva Gosvami pojavio se u ovome svijetu 1895. godine u mjestu Sripat Hapaniya, okrug Burdvan (nedaleko od Navadvipa), Zapadni Bengal, Indija. Sada je na tom mjestu sagrađen divni hram i ashram (I)  po imenu Sri Caitanya Sarasvati ashram.
 

Duboko povučen božanskim životom i učenjima Sri Caitanye Mahaprabhua, upoznaje svog duhovnog učitelja u Gaudiya Mathu.  Nakon smrti roditelja i žene, godine 1926. uključuje se u misiju. Kada Srila Sridhara Maharaja napušta kuću njegov gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada,  bio je obuzet radošću i citirao poznati stih iz Bhagavad-gite:

yad yad acarati sresthas tad tad evetaro janah
sa yat pramanam kurute lokas tad anuvartate

“Sve što veliki čovjek čini obični ljudi slijede. Kakav god da primjer postavi svojim uzornim djelovanjem, cijeli ga svijet slijedi.”
 

U listopadu 1930. godine, u izvornom Ulta Danga Gaudiya Mathu, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami zaređuje ga u red odricanja dodjeljujući mu tridanda-sannyasa titulu, Srimad Bhakti Raksaka Sridhara, što znači slavni zaštitnik posvećene predanosti; zbog njegova izvanrednog poznavanja svetih spisa i prirodno dubokog uvida u njih.
 

Srila Sridhara Maharaja putovao je po cijeloj Indiji i bez teškoća propovjedao na bengalskom, hindskom, sanskritu i engleskom jeziku. Privlačna se slatkoća i rječitost jedinstvenog obilježja posebno provlači kroz njegovo izražavanje na engleskom jeziku.
 

Pred sam odlazak s ovog svijeta Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura htio je slušati Sri Rupa manjari-pada – svoju omiljenu pjesmu o najuzvišenijoj božanskoj službi, s usana Srila Sridhara Maharaje. Nenaviknut tada voditi kirtane (II), oklijevao je pa je u međuvremenu drugi bhakta započeo pjesmu. Međutim, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati  Maharaja nije bio zadovoljan i rekao je:  “Ne želim slušati melidioznost, ugodan zvuk.” Zatim je Srila Sridhara Maharaja počeo pjevati. Ostali su mu bhakte potom rekli da mu je na taj način Prabhupada Bhaktisiddhanta dao pristup u rasa-seva (III) odjel. Jasno je pokazao da je Srila Sridhara Maharaja njegov glavni učenički nasljednik i predstavnik Srila Rupe Gosvamija Prabhupade, koji je najistaknutiji apostol učenja Sri Caitanyadeve.
 

Godine 1941. Srila Sridhara Maharaja osniva Sri Caitanya Sarasvati Math u Sri Navadvip dhamu.
 

Brat po Bogu Njegove Božanske Milosti Srila Sridhara Maharaje, Njegova Božanska Milost Sri Srila A.C. Bhaktivedanta Svami Maharaja Prabhupada je osoba koja je preplavila Zapad kulturološkim i duhovnim valom. Od 1965. do 1977.godine on je sam prenio izvorno učenje svjesnosti Krishne u općesvjetskom razmjeru. Imao je, osim druženja s ostalom braćom po Bogu, dugo i blisko druženje od vremena inicijacije pa nadalje sa svojim bliskim bratom po Bogu Srila Sridhara Maharajom. Svojim je učenicima rekao: “Smatram Srila Sridhara Maharaju svojim shiksha-guruom (IV), što onda reći o dobrobiti koju vi možete imati njegovim društvom.”

Srila Sridhara Maharaja uvijek je hrabrio A. C. Bhaktivedanta Svami Prabhupadu u propovjedničkoj misiji. Savjetovao ga je također da kupi zemljište u Mayapuru, gdje je sada izgrađen ISKCON-ov (International Society for Krishna Consciousness (V)  ) Candrodaya hram. Stoga, kad se početkom svoje propovjedničke misije na Zapadu Bhaktivedanta Svami Prabhupada jako razbolio, pisao je njegovom bliskom slugi i učeniku Srila Govinda Maharaji. Pismo je pisano na bengalskom jeziku i u sažetku glasi: “U odvojenosti od Srila Prabhupade (Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupade) uzeo sam k srcu naredbe Srila Sridhara Maharaje. Sada sam u Americi. Mogu umrijeti svakog trenutka, a volio bih da to bude u Vrindabani. Međutim, mogu ostati ovdje umrijeti propovjedajući. Stoga, molim te, traži savjet Srila Sridhara Maharaje što trebam činiti. Trebam li napustiti Zapad i vratiti se u Indiju ili ne. Odgovor je slijedio: “Svami Maharaja je uvijek u Vrindabani. Zapad je njegova prabhu-datta-desa (od gurua dana zemlja, njegovo područje). Gdje god napusti svijet – to je također Vrindabana. Stoga, može ostati tamo i nastaviti svoju slavnu djelatnost.”
 

Prije negoli je napustio ovaj svijet, Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja Prabhupada rekao je svojim učenicima i sljedbenicima da prihvate poduke Srila Sridhara Maharaje ili dragoga prijatelja Bhakti Vaibhava Puri Maharaje u svezi s bilo kojom temom iz svetih spisa ili po pitanju hramskog života. Kasnije su tisuće hodočasnika iz cijeloga svijeta dolazili posjetiti Srila Sridhara Maharaju kad je on već imato više od osamdeset godina.
 

Njegova Božanska Milost Bhakti Rakshaka Srila Sridhara Deva Gosvami Maharaja napustio je ovaj svijet u svojoj devedeset i trećoj godini, 12. kolovoza 1988. godine u Nadvadvip dhami, Indija.
 

PISANA DJELA

Knjige pisane na sanskritu
Sri Sri Prapanna Jivanamritam
 

Knjige na engleskom jeziku 
Search for Sri Krishna
Sri Guru and His Grace
The Golden Volcano of Divine Love
Loving Search for the Lost Servant
The Hidden Treasure of the Sweet Absolute (komentar na Bhagavad-gitu)

____________________________________________________________________

(I) ashram - samostan, doslovce: sklonište od materijalističkog života
(II) kirtana - sveta pjesma koja se izvodi u društvu drugih vjernika
(III) rasa-seva - direktna služba u duhovnom svijetu
(IV) shiksha guru - duhovni učitelj sa ulogom savjetnika
(V) ISKCON (Međunarodna udruga za svjesnost Krishne), osnivač koje je Srila Bhaktivedanta Svami Prabhupada - najzaslužniji za propovijedanje na Zapadu, pa tako i u Hrvatskoj