Make your own free website on Tripod.com
 HARE KRISHNA

 
Natrag doma.
Yugala Kishora logo
 
Shrila Prabhupada (A.C. Bhaktivedanta Swami)
 MANGALACARANA
(Molitva za povoljnost)
Shrila Bhaktivedanta Swami Narayana

vande 'ham sri guroh sri-yuta-pada-kamalam sri-gurun vaisnavams ca
sri rupam sagrajatam saha-gana-raghunathanvitam tam sa-jivam
sadvaitam savadhutam parijana-sahitam krsna-caitanya-devam
sri-radha-krsna-padan saha-gana-lalita-sri-visakhanvitams ca

Odajem svoje ponizno poštovanje lotosovim stopalama Shri Gurudeve (shri diksha-guruu i bhajana shiksha-guruu), guru-vargi  (našem cijelom učeničkom naslijeđu) i svim ostalim Vaishnavama,  Shri Rupa Gosvamiju, njegovom starijem bratu Shri Sanatana Gosvamiju, Shri Raghunatha Dasa Gosvamiju, Jiva Gosvamiju i  njegovim pratiocima, Shri Advaita Prabhuu, Shri Nityananda Prabhuu,  Shri Krishna Caitanya Mahaprabhuu i Njegovim pratiocima, te lotosovim  stopalima Shri Radhe i Krishne koji su u društvu svih Svojih sakhija pod vodstvom Shri Lalite i Vishakhe.om ajnana timirandhasya jnananjana salakaya
caksur-unmilitam yena tasmai sri-guruve namah (1)
 namah om visnupadaya radhikayai-priyatmane
sri-srimad-bhaktivedanta narayana iti namine (2)
 sri-krsna-lila-kathane sudaksam audarya-madhurya gunais ca yuktam
varam varenyam purusam mahantam narayanam tvam sirasa namami (3)
tridandinam bhakta-siromanim ca sri-krsna padabja dhrtaika-hrdi
caitanya-lilamrta-sara saram narayanam tvam satatam prapadye (4)

O Gurudeva, toliko si samilostan. Odam ti svoje ponizno poštovanje i molim se iz dubine svog srca da ćeš, svjetiljkom božanskog  znanja, otvoriti moje oči koje su zaslijepljene tminom neznanja.
Odajem svoje ponizno poštovanje om vishnupada Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Maharaji, koji je vrlo drag Shrimati Radhiki.
Shrila Narayana Maharaja je stručan u opisivanju zabava Krishne. On je obdaren velikodušnošću i slatkoćom i on je najbolji od velikih duša. Zato što uvijek kuša slatkoću Krishne, u mogućnosti je slobodno dijeliti je drugima. Klanjam se i stavljam svoju glavu do njegovih lotosovih stopala.
Shrila Narayana Maharaja, krunski dragulj tridandi-sannyasa, uvijek čuva u svom srcu lotosova stopala Radhe i Krishne, posebno kada Krishna služi Shrimati Radhiku. Duboko meditira na Shri Caitanya Mahaprabhua i duhovne razloge za Njegov silazak. Klanjam se lotosovim stopalima Shrila Narayana Maharaji koji posjeduje nebrojeno mnogo transcendentalnih odlika.namah om visnupadaya acarya-simha-rupine
sri-srimad-bhakti prajnana kesava iti namine
atimartya-caritraya sva-sritananca-paline
jiva-duhkhe sadarttaya sri-nama-prema-dayine

Odajem ponizno poštovanje mom najobožavanijem Shri Gurudevi, lavolikom acaryi, jagad-guru om vishnupada Ashtottara-sata Shri Shrimad Bhakti Prajnana Keshava Gosvami Maharaji, koji poput staratelja do krajnosti njeguje božansku pažnju prema onima koji uzimaju njegovu zaštitu, koji je uvijek iskreno nesretan kada vidi patnju onih bića što odbiju Krishnu a koji im poklanja sveto ime i ljubav prema bogu.nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhutale
srimate bhaktivedanta-svamin iti namine (1)
namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine
nirvisesa-sunyavadi-pascatya-desa-tarine (2)

Odajem svoje ponizno poštovanje njegovoj božanskoj milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaji, koji je vrlo drag Krishni jer je uzeo utočište Njegovih lotosovih stopala.
Svoje ponizno poštovanje upućujem tebi, kao slugi Sarasvati Gosvamija. Ljubazno propovijedaš poruku Gaurasundare i izbavljaš zapadne zemlje koje su ispunjene filozofijom neosobnosti i filozofijom praznine.namah om visnupadaya krsna-presthaya bhutale
srimate bhakti-siddhanta-sarasvatiti-namine
sri-varsabhanavi-devi-dayitaya krpabdhaye
krsna-sambandha-vijnana-dayine prabhave namah

Odajem svoje ponizno poštovanje om vishnupada Shri Shrimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Thakura Prabhupadi, koji je vrlo drag Krishni, najdraži je Shri Varshabhanavi-devi Radhiki, more je samilosti i ljubazno daruje spoznaju (sambandha-vijnanu) o našem vječnom odnosu sa Shri Radhom i Krishnom.madhuryojjvala-premadhya-sri-rupanuga-bhaktida-
sri-gaura-karuna-sakti-vigrahaya namo'stu te

Iznova i iznova odajem svoje ponizno poštovanje Shrila Sarasvati Thakuri koji je utjelovljena samilost Shri Gauranga Mahaprabhua (koji je sišao na Zemlju da bi darivao ujjvala-madhurya-rasu, potpunu ljubav) i koji je ostvarenje pravca shri rupanuga-bhakti.namaste gaura-vani sri-murtaye dina-tarine
rupanuga-viruddha' pasiddhanta-dhvanta-harine

Odajem svoje ponizno poštovanje Shrila Sarasvati Thakuri, koji je ostvarenje učenja Shri Gauranga Mahaprabhua (vani). Ti izbavljaš pale duše i uništavaš nadolazeću tamu iz predrasuda (apasiddhanta) koje su protivne (viruddha) iskazanim poukama Shrila Rupa Gosvamija.namo gaurakisoraya saksad-vairagya murtaye
vipralambha-rasambhodhe! padambujaya te namah

Odajem svoje ponizno poštovanje lotosovim stopalima Shri Gaurakisore koji je utjelovljena odvojenost  i more vipralambha-rase jer je uvijek zaokupljen nježnošću božanske odvojenosti Shri Radhe i Krishne.namo bhaktivinodaya saccidananda-namine
gaura-sakti-svarupaya rupanuga varaya te

Odajem svoje ponizno poštovanje Saccidananda Shri Bhaktivinoda Thakuri koji je najistaknutiji od rupanuga i ostvarenje je svarupa-shakti Shri Gaurange Mahaprabhua, Shrimati Radhike.gauravirbhava-bhumes tvam nirdesta sajjana-priyah
vaisnava-sarvabhauma sri jagannathaya te namah

Odajem svoje ponizno poštovanje najvišem Vaishnavi Shri Jagannatha Dasa Babaji Maharaji, koji je
potvrdio rodno mjesto Gaurasundare i koji je vrlo drag svim prosvijetljenim vjernicima.vancha-kalpatarubhyas ca krpa-sindhubhya eva ca
patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah

Odajem svoje poštovanje Vaishnavama koji su upravo poput drveća želja, ispunjeni samilošću te koji izbavljaju pale, uvjetovane duše.namo maha-vadanyaya krsna-prema-pradaya te
krsnaya krsna-caitanya-namne gaura-tvise namah

Odajem ponizno poštovanje Shri Krishna-Caitanyi, koji je säm Krishna. Pošto je poprimio zlatnu put Shrimati Radhike, On velikodušno poklanja taj rijedak poklon Krishna-preme.he krsna! karuna-sindho! dina-bandho! jagat-pate!
gopesa! gopika-kanta! radha-kanta! namo'stu te

Ponovo i ponovo odajem svoje ponizno poštovanje Tebi, o Krishna! Ti si more samilosti! Prijatelju palih! Gospdine stvaranja!  Gospodaru zajednice govedara! Ti si Gopi-kanta, voljen od gopija, a iznad svega Ti si Radha-kanta, voljen od Shrimati Radhike!tapta-kancana-gaurangi! radhe! vrndavanesvari!
vrsabhanu-sute! devi! paranamami hari-priye!

O Gaurangi, čija je put poput topljenog zlata! O Radhe! Kraljice Vrindavane! O kći Vrishabhanu Maharaje! O Devi! O najvoljenija od Harija! Pranamas Tebi ponovo i ponovo!jayatam suratau pangor mama manda-mater-gati
mat-sarvasva padambhojau radha-madana-mohanau

Sva pobjeda najmilostivijem Shri Radha-Madana-Mohani! Mada sam šepav, budalast i oduzete inteligencije, vaša lotosova stopala su moje utočiše i sve što imam!divyad-vrndaranya-kalpa-drumadhah
srimad ratnagara simhasana-sthau
sri-sri-radha-srila-govinda-devau
presthalibhih sevya-manau smarami

Meditiram na Shri Shri Radha-Govinda devu, koji sjedi ispod  kalpa-vriksha drveta, na obasjanom okićenom sjedištu u savršeno lijepoj zemlji Vrindavane, gdje Ih uvijek služe Njihove voljene sakhije, pod vodstvom Lalite i Vishakhe.sriman rasa-rasarambhi vamsivata-tata-sthitah
karsan venu-svanair gopir-gopinathah sriye'stu nah

Shri Gopinatha, koji je počelo transcendentalne slasti rasa-plesa, uvijek stoji ispod Vamshi-vata drveta, privlačeći sve kishori-gopije zvukom svoje svirale i tako me obasipa blagoslovom.vrndayai tulasi devyai priyayi kesavasya ca
krsna-bhakti-prade devi! satyavatyai namo namah

Odajem svoje ponizno poštovanje ponovo i ponovo Tulasi devi, koja je najdraža Shri Krishni, te je također poznata kao Vrinda-devi i Satyavati. O Devi! Ti svima poklanjaš krishna-bhakti!panca-tattvatmakam krsnam bhakta-rupa-svarupakam
bhaktavataram bhaktakhyam namami bhakta-saktikam

Odajem svoje ponizno poštovanje Shri Caitanya Mahaprabhuu u Svom petorostrukom obliku kao bhakta, bhakta-rupa, bhakta-svarupa, bhakta-avatara i bhakta-shakti.  sri krsna-caitanya prabhu-nityananda
sri advaita gadadhara srivasadi-gaura-bhakta-vrnda

Odajem svoje ponizno poštovanje Shri Krishni Caitanyi, Gospodinu Nityanandi, Shri Advaiti, Gadadhari, Gospodinu Shrivasu i svim vjernicima Gospodina Caitanye u Vrindavani.


hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare

Natrag doma.
Yugala Kishora logo