Make your own free website on Tripod.com
IZVORI NAŠIH INFORMACIJA:
 

 

 
 
1. 
  Gaudiya Vedanta Knjižnica

 Sri Gaudiya Vedanta Samiti

 


 

 
 

2.   

                   
Službeni Internet Portal Sri Gaudiya Vedanta Samitija


 

 
3. 
                                  
         
 
 

             
              

Rays of the Harmonist

 Službeni časopis Sri Gaudiya Vedanta Samitija


 

 

 
 

4. 
VNN (Vaishnava News Network)

Vaishnavska mreža novosti, dnevno sa oko 30,000 ulazaka na web stranicu.

Vaishnava News Network (VNN) je neovisna mreža koja pruža vaishnavskoj zajednici novosti i komunikacijske forume.

Godine 1997. međunarodna grupa vaishnava osnovala je ovu mrežu kao odgovor na rast sve većih potreba za pouzdanim i utemeljenim novostima vezanima za zajednicu vaishnava. Ona ima želju da bude neovisan, suvisli i sveopći komunikacijski centar za zajednicu vaishnava u cijelom svijetu. 

5.  
                                          
VINA (Vaishnava Internet News Agency)

Agencija za vaishnavske novosti na internetu je stvorena da privlači "pčele" koje tragaju za medom.

Službena web stranica WVA (World Vaishnava Association) odnosno Svjetske zajednice vaishnava.

Politika uredništva je slatka i jednostavna: promovirati vaishnavsku kulturu na uzvišen način.

 

 
 
 
6. HKW  (HARE KRISHNA WORLD On Line), Svijet Hare Krishna

Službeni časopis ISKCON-a, International Society For Krishna Consciousness, Međunarodnog društva za svjesnost Krishne koji spaja ljude iz cijelog svijeta kroz njihove zajedničke ciljeve, interese i duhovne želje.
 
 


 

7. Dnevne hrvatske novine
jutarnji_list@eph.hr

 

 
 

8.