Make your own free website on Tripod.com
 
 HARE KRISHNA
Natrag doma..
Yugala Kishora logo

 
 Gospodin Caitanya Mahaprabhu
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 SHRI SHIKSHASTAKA 
Pjesma Gospodina Caitanye Mahaprabhua 
 
Prijevod sa sanskrita na engleski jezik: Shrila Prabhupada 
  
  
(shikhsa = instrukcija, ashtaka = osam) 

Prije pet stotina godina u Bengalu u Indiiji, Gospodin Caitanya Mahaprabhu (Shri Krishna) osnovao je pokret sankirtana za grupno pjevanje svetih Božjih imena. Prorokovao je da će se jednoga dana sveto ime Krishne pjevati u svakom gradu i selu na svijetu. Cilj pjevanja svetih imena je ljubav prema Bogu (bhakti).  

Svojim je učenicima ostavio instrukciju da pišu svete knjige, a On sam ostavio nam je samo jednu pjesmu. U njoj je sadržan temelj odnosa sa Bogom.  
  
  

(1) 
ceto-darpana-marjanam bhava-mahadavagni-nirvapanam 
sreyah-kairava-candrika-vitaranam vidyavadhu-jivanam 
anandambudhi-vardhanam prati-padam purnamrtasvadanam 
sarvatma-snapanam param vijayate sri-krsna-sankirtanam

Neka nadvlada pjevanje svetog imena Shri Krishne! Ono čisti dugogodišnju prašinu sa ogledala srca i potpuno guši šumski požar neprestanog rađanja i umiranja zbog materijalnog postojanja. Pokret pjevanja svetog imena  blagoslov je za cijelo čovječanstvo, jer širi smirujuće mjesečeve zrake. On je život transcendentalnog znanja, povećava more transcendentalne sreće i omogućava svima da posvuda kušaju  potpuni nektar za kojim toliko žude.  
  
  

(2) 
namnam akari bahudha nija-sarva-saktis 
tatrarpita niyamitah smarane na kalah 
etadrsi tava krpa bhagavan mamapi 
durdaivam idrsam ihajani nanuragah

O moj Gospodine! Samo Tvoje ime dovoljno je da blagoslovi sva živa bića, zato manifestiraš stotine i tisuće Svojih imena poput Krishne i Govinde, a u svako od njih uložio si pripadajuću energiju. Nisi nam raspisao posebne propise o načinu pjevanja ili sjećanja na Svoja imena. I pored toga, ja sam vrlo nesretan zbog svojih uvreda pošto nisam privučen Tvojim svetim imenom iako je lako dostupno, te daje sve blagoslove.   
  
  

(3) 
trnad api su-nicena taror iva sahisnuna 
amanina manadena kirtaniyah sada harih

Čovjek mora neprestano pjevati sveto ime Gospodina Harija smatrajući sebe nižim i manje vrijednim od beznačajne travke po kojoj gaze stopala svih, tolerantan poput stabla, bez oholosti, te nudeći poštovanje svima u skladu sa njihovim odgovarajućim položajima.  
  
  

(4) 
na dhanam na janam na sundarim 
kavitam va jagad-isa kamaye 
mama janmani janmanisvare 
bhavatad bhaktir ahaituki tvayi

O Jagadisha! 1 Nemam želje za bogatstvom niti sljedbenicima poput žene, sinova, prijatelja ili rodbine. Nemam želje za svjetovnim znanjem izraženim poetskim jezikom. Moja je jedina želja da Te iz života u život  bezuvjetno služim.  
  
  

(5) 
ayi nanda-tanuja kinkaram 
patitam mam visame bhavambudhau 
krpaya tava pada-pankaja 
sthita-dhuli-sadrsam vicintaya

O Nanda-tanuja, 2  Tvoj sam vječni sluga. Na neki sam način pao u ovo užasno more života i smrti. Molim Te, izbavi me iz tog mora smrti i prihvati me kao jednu od čestice prašine na Tvojim lotosovim stopalima.  
  
  

(6) 
nayanam galad-asru-dharaya 
vadanam gadgada-ruddhaya gira 
pulakair nicitam vapuh kada 
tava nama-grahane bhavisyati

O moj Gospodine! Kada će iz mojih oči liti potok suza? Kada će se moj glas prelomiti? Kada će moje dlake stršiti od uzbuđenja dok pjevam Tvoje sveto ime?  
  
  

(7) 
yugayitam nimesena caksusa pravrsayitam 
sunyayitam jagat sarvam govinda-virahena me

O Govinda! 3 U odvojenosti od Tebe,  jedan časak mi izgleda poput tisućljeća.  Suze počinju teći iz mojih očiju poput velike kiše, a cijeli svijet mi izgleda besmislen kada Tebe nema.  
  
  

(8) 
aslisya va pada-ratam pinastu mam 
adarsanam marma-hatam karotu va 
yatha tatha va vidadhatu lampato 
mam-prana-nathas tu sa eva naparah

Priznajem samo Krishnu kao svog gospodara, a to će ostati i ako me čvrsto zagrli ili mi slomi srce tako da mi ne dolazi. On je potpuno slobodan da čini štogod želi, jer će uvijek ostati moj prananath, bezuvjetno. 4 
_______________________________________________________  

1  -  Jagadisha - Gospodar Svemira  
2  -  Nanda-tanuja - sin Gospodine Nande, ime Krishne  
3  -  Govinda - ime Krishne, onaj koji uzrokuje sreću krava  
4  -  Prana-nath - Gospodar mog života

 
 
Natrag doma..
Yugala Kishora logo