Make your own free website on Tripod.com
Natrag doma
 

 UPOZNAJTE NAS:
HARE KRISHNA

Drevna sanskritska književnost  

(I osnove filozofije 
Gaudiya vaishnava)

Sveto znanje prenosilo se vijekovima s koljena na koljeno. 

Dolaskom Kali-yuge prije 5000 godina, ljudi nisu u mogućnosti pamtiti. 

Bog odlučuje da se znanje prenosi pismenim putem... 
 

Od koga treba učiti? 
Shrila Prabhupada, osnivač i acarya
Međunarodnog društva za svjesnost Krishne, (ISKCON-a) sa svojim učenicima.
 

Shrila Bhaktivedanta Swami Narayana Maharaja, Sri Gaudiya Vedanta Samiti

Strogost tijela sastoji se u obožavanju Vrhovnog Gospodina, svećenika, duhovnog učitelja, starijih kao što su otac i majka, u čistoći, jednostavnosti, celibatu i nenasilju. 

(Bhagavad-gita, 17.14.)

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna  Hare Hare 
Hare Rama Hare Rama 
Rama Rama Hare Hare
Shri Chaitanya Mahaprabhu s brojanicom
Shri Shikshashtaka
harer nama harer nama 
harer namaiva kevalam 
kalau nasty eva nasty eva 
nasty eva gatir anyatha

(Krihan-Naradiya Purana) 

Svete pjesme (bhajani)
bhaja govindam 
bhaja govindam
bhaja govindam 
mudha mate 

(Shripad Shankaracarya)

Reinkarnacija 

Kako prekinuti samsaru 

Vegetarijanstvo 

Nenasilje 
 

Živo biće u materijalnom svijetu nosi sa sobom različite načine života iz tijela u tijelo, kao što vjetar nosi miris. 

Tako ono uzima jednu vrstu tijela, ponovo ga gubi da bi uzelo drugo. 

(Bhagavad-gita, 15.8.)

Tko je Gospodin Krishna?
Kad god i gdje god nestane vjere, o potomče Bharate, te nadvlada bezvjerje -  tada silazim Ja. 

(Bhagavad-gita, 4.7.)

Novosti u svijetu vaishnava
Svakog dana nove vijesti... 
neke od njih ćemo vam i prevesti.
Organizacije vaishnava 
(Ogranci Gaudiya Matha)Preko brda i dolina i mora i kontinenata, pjeva se sveto ime Krishne.

Jedini pravi cilj je: Krishna prema.

Natrag doma-
 U Zagrebu, rujna 1999. godine